Rødt spør fylkesordfører Tore O. Sandvik om hvordan Trøndelag fylkeskommune jobber for å følge opp vedtaket om trekke Norge ut av uetiske investeringer fra oljefondet.  Foto: Christine Schefte

Rødt vil trekke oljefondet ut av okkuperte områder

«Tear down the wall». Rockelegenden og en av grunnleggerne av Pink Floyd, Roger Waters, omtaler oljefondets investeringer i okkupert Palestina i et intervju med Fagbladet 11. juni som en skamplett for Norge. Videre sier han at Norge bør trekke ut alle investeringer i okkupasjonen, umiddelbart. Trøndelag fylkeskommune vedtok i februar 2020 å ikke kjøpe varer og tjenester fra okkuperte områder. Dette er et solidarisk og etisk vedtak, men ord må følges opp med handling.

LES OGSÅ: Krisehjelp må ikke gå til utbytte

Trøndelag fylkesting kan være en tydelig stemme i debatten om hvordan vi forvalter det norske oljefondet, og sende en henvendelse til regjeringen, der vi oppfordrer til at oljefondet trekker seg ut av selskaper som profitterer på okkupasjonen. Oljefondet har i mange år vært regnet som et verstingfond på grunn av sine milliardinvesteringer i selskaper med virksomhet knyttet til den israelske okkupasjonen.

I februar 2020 uttrykte FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter bekymring over oljefondets investeringer i okkupert område. De ba Norge revurdere både disse og etikkrådets tilnærming til gjennomgang av selskaper. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har avdekket at Statens pensjonsfond utland (oljefondet) har investert i 64 selskaper med virksomhet på okkupert palestinsk område.

En tredjedel av disse porteføljeselskapene finnes i listen over selskaper som FNs høykommissær for menneskerettigheter publiserte i februar 2020. FN-listen består av selskaper som driver med aktiviteter som Høykommissæren beskriver som uforenlig med folkeretten og FNs veiledende prinsipper for ansvarlig næringsliv. Investeringene er på rundt 165 milliarder kroner og kan knyttes til israelske bosettinger på Vestbredden eller til okkupasjonsøkonomien for øvrig.

LES OGSÅ: Norges Bank endret det etiske regelverket

Vi må også granske vår egen praksis: Trøndelag fylkeskommune er en stor bankkunde gjennom sine ulike låneavtaler. Fagforbundet og Norsk Folkehjelps kampanje har vært rettet mot nettopp bankene. Det viser seg at svært mange banker tilbyr investering i fond som igjen hadde investeringer i firma som er direkte involvert i okkuperte områder. Rødt spør derfor fylkesordfører Tore O. Sandvik om hvordan Trøndelag fylkeskommune jobber for å følge opp vedtaket. Roger Waters støtter Fagforbundet og Norsk Folkehjelps kampanje for å trekke oljefondet ut av okkuperte områder. Det blir spennende å se om Trøndelag fylkesting velger det samme, eller om vi velger å forbli «just bricks in the wall».

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe