Svein Rasmussen er uenig med Alida Domaas i at lovlige grafittivegger kommer til å løse utfordringen med tagging og grafitti i Trondheim.  Foto: Privat

Skal vi like tagging?


Alida Domaas, bystyrerepresentant for SV, har 26. mai et innlegg til forsvar for grafitti/ tagging i bybildet. Her lager hun ikke noe klart skille mellom grafitti og tagging, noe som virker lite gjennomtenkt. Hvor mange synes tagging av husvegger og gjerder er positivt for bybildet? Mange sliter med stadig å måtte male om fordi lysskye individer er ute med sprayboksen om nettene. Alida Domaas romantiserer, og det er virkelig ikke nyttig med romantisering av dette. For det første er tagging ikke kunst, det er i praksis hærverk. (Sammenlikningen med helleristninger må få hulemenn til å skrangle i knoklene).

LES OGSÅ: Graffiti er et bilde på en levende by

For det andre er det misforstått at dette viser at «mange har et behov for å uttrykke seg». Signaturene i taggene viser at det er noen ganske få som sprer revir-markeringene sine over store områder, mest i østbyen. Ungdom flest finner andre måter å uttrykke seg på enn å sprute maling på andres og fellesskapets vegger – det er vel faktisk ikke så vanskelig.

LES OGSÅ: Har okkupert bygning på Lade: - Hvor skal ungdommene ellers gjøre av seg?

Graffiti og tagging oppsto i amerikansk kultur på 80-tallet, og er stort sett overført direkte, uten særlig nytolking. Romantisering av amerikansk kultur er tverrpolitisk og ukritisk. Domaas nevner New York. Undergrunnsbanen i New York ble fullstendig dekket av grafitti og tagging, man kunne ikke lenger se ut av vinduene. Forslumming var konsekvensen av dette, og bruken av kollektivtransporten var truet. Byen tok på 90-tallet tak i jobben med å ta banen tilbake, og har i dag kontroll med tilgrisingen av vognmateriellet. Det har også kollektivselskapene her i landet etter hvert fått. Det tror jeg de aller fleste synes er bra!

LES OGSÅ: Politiet har registrert nesten 1000 saker med tagging: - Vi ser en markant økning i koronaåret

Det tagges av en eller annen grunn ikke på privatbiler, men på blant annet offentlige bygninger, kommunalt eide leiegårder, plankegjerder, historiske bygninger og kulturminner. Så finnes det lovlige og bestilte fasademaleri, som mange vil mene er fine, og det er ikke der problemet ligger.

LES OGSÅ: Trondheim må ta graffitiproblemet på alvor

Er bystyrerepresentant for SV Domaas representativ for SV i Trondheim? Er det sånn å forstå at vi ikke kan stole på SV når det gjelder å sette av ressurser i kommunen og fylkeskommunen til å holde busser, skoler, gode bymiljøer og historiske bygninger frie for tilgrising?


Podkast