Mange har utnyttet sommervarmen i Trondheim med en dukkert i Sjøbadet, men ikke alle har like gode muligheter til å bade, mener debattanten.  Foto: Richard Sagen

Hele Norge svømmer ikke - bademulighetene mangler

I foregående uke og inneværende har mye av medias fokus vært rettet mot bademuligheter, svømmeferdigheter og det gode sommerværet. «Hele Norge svømmer», et prosjekt NRK, RS og NSF skal ha all ære for. De har rettet søkelyset mot at svømmeopplæringen i Norge trenger en ny giv. Adressa har hatt overskrifter som: «Badeplasser og boligutbygging», «De urbane badeplassene i Trondheim kommer», «Mageplask for svømmeopplæringen» og «Ny badeplass på Grilstad».

Midtnorsk debatt: Mangelen på handling fra kommunens og landets politikere er ikke bare farlig. Den er livsfarlig

Svømmeopplæringa bør skje der ulykkene skjer, i sjø og ferskvann og ikke bare i oppvarmede innendørsanlegg. Derfor er det flott at Trondheim kommune har satt i gang et arbeid for å øke kvaliteten på badeplassene i Trondheim. I Adresseavisens kommentar 3. juni synes det som om badeplassene på Ladehalvøya har høy prioritet, men det er feil. Kommentatoren har tatt utgangspunkt i Kommunedirektørens forslag som ikke ble vedtatt.

Politikerne i formannskapet nedprioriterte badeplassene på Lade og satte Tømmerstranda (Ranheim), Væreholmen og Theisendammen først, samtidig som Ilsvika fikk førsteprioritet på lista over urbane badeplasser foran Nyhavna. Blokkbeboerne i Laderegionen (ca. 30 000) må vente i minst fire år før kvaliteten på badeplassene i Korsvika, Rotvollbukta og Djupvika blir oppgradert.

I en avisreportasje om badelivet i Djupvika i juli 1946 konkluderte bademester og svømmelærer Jensen: «Folk har imidlertid for lengst fått øynene opp for denne sunne og deilige form for idrett, og etter hvert blir nok forholdene på badeplassene Trondheim by verdige». Kloke ord fra en svømmeinstruktør som forsto hva en godt tilrettelagt badestrand har å si for trivsel og svømmeferdighet hos byens befolkning.

Bademester Jensen uttrykte at krigen hadde satt en stopper for alt av forbedring, men uttrykte håp om at forholdene på badeplassene ville bli Trondheim by verdig. Nå 76 år senere kan Trondheim investere over en milliard i et skianlegg, men har kun råd til å oppgradere én badeplass i året. Mageplask i prioritering og ikke Trondheim by verdig.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook