Vi har hatt som mål å fortelle om temaet fra ulike perspektiv. For å skape oversikt og forståelse, og for å la mange stemmer komme til, skriver NRKs Joar Elgåen.   Foto: NRK

Nei, NRK løper ikke seksualforbryternes ærend

Jeg viser til debattinnlegg i Adresseavisen 4.juni fra Sidsel Fjelltun og Ida Eliassen-Coker etter nettartikkelen I grenseland på nrk.no.

Jeg har stor respekt for at lesere skal kunne være kritiske til NRKs nyhetsjournalistikk. Det er et godt tegn at journalistikk skaper debatt, både om form og om de viktige samfunnsforholdene som journalistikken handler om. I dette tilfellet seksuelle overgrep mot barn.

LES OGSÅ: Uskyldige overgripere og uberørte ofre?

Fordi dette er et tema som vekker sterke reaksjoner, har vi bestrebet oss på å behandle det både seriøst, grundig og innsiktsfullt. De siste sju månedene har NRK Trøndelag publisert over 30 nyhetssaker på nett, radio og tv i et stort graveprosjekt om temaet. Og som en viktig del av prosjektet har vi gått igjennom nærmere 2000 straffedommer om seksuelle overgrep mot mindreårige i perioden 2015 – 2019. Ingen har tidligere gjort denne jobben, og det har gitt oss både solide fakta og en bred forståelse av omfanget.

Joar Elgåen er distriktsredaktør for NRK Trøndelag.  

Vi har hatt som mål å fortelle om temaet fra ulike perspektiv. For å skape oversikt og forståelse, og for å la mange stemmer komme til. Alt dette i håp om at kunnskap og innsikt, også i de nyansene ved dette som vi kanskje ikke ønsker høre om, vil bidra til å kunne hindre nye seksuelle overgrep mot barn.

Artikkelen som kritiseres er altså den foreløpig siste i en lang rekke.

Det påstås fra innleggsforfatterne at NRK løper overgripernes ærend, at vi prøver å skape sympati for seksualforbryterne og at vi ukritisk aksepterer gjerningsmennenes versjon. Dette er jeg helt uenig i.

Artikkelen er skrevet på bakgrunn av dommene mot de tre mennene, og intervjuer med dem. Men vi har også intervjuet en fornærmet, foreldre og en statsadvokat, samt hatt researchsamtaler med politietterforskere og representanter fra kriminalomsorgen i samme sak. Kildegrunnlaget er bredt, og de dømtes mennenes opplysninger er kryssjekka med andre kilder og med straffedommene mot dem. Vi inviterer ingen til å «holde med dem».

De er unge menn som er dømt for seksuell omgang med kjærester på 14 og 15 år. Poenget med å fortelle om dem er nettopp å forebygge slike saker. Vi forteller nøkternt og tydelig om de alvorlige konsekvensene en slik dom gir. Og statsadvokat Unni Sandøy påpeker at det er mange som ikke skjønner konsekvensene av hva de gjør.

Disse lovbruddene skjer hver eneste dag i Norge, og mange unge mennesker må derfor møte i retten. Som vi har påvist i en annen artikkel i samme prosjekt, dominerer unge menn statistikken over seksuallovbrytere her i landet. Skal samfunnet få bukt med problemet, så må folk få vite og forstå hva som faktisk skjer.

Jeg mener at vår tilnærming til temaet har vært saklig, balansert og nøktern, presis slik pressen har som oppgave. Vår jobb er å avdekke og belyse samfunnsforhold som bør debatteres, eller også endres. Her har vi etter min mening klart å belyse dette grenselandet i strafferetten på en innsiktsfull måte. Grenselandet mellom det som er overgrep og det som regnes som frivillig sex mellom jevnbyrdige unge.

Og så er det viktig å huske at ingen medier klarer å belyse alle sider av et så stort problem i bare én nyhetsartikkel. Så jeg takker for at dere kommer med flere gode forslag til nye saker, og jeg inviterer dere gjerne til et møte sammen med det dyktige journalistteamet vårt som driver dette prosjektet i NRK Trøndelag.

Jeg kan love at vi ikke er ferdige med å publisere viktig journalistikk om seksuelle overgrep mot barn.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!