Torbjørn Støre, tillitsvalgt i Norsk Jernbaneforbund, mener at jernbane bør bli en viktig sak i årets valg.   Foto: Geir Sirås

Stortingsvalget er et sporvalg

  • Torbjørn Støre, Tillitsvalgt, Norsk Jernbaneforbund
  • Håvar Molberg, Tillitsvalgt, Norsk Lokomotivmannsforbund
  • Lars Buenget Børseth, Distriktssekretær, LO Stat

Jernbane er samfunnskritisk infrastruktur. Stortingsvalget til høsten er kritisk for jernbanen. Høyresida har ført jernbanen inn på et sidespor. Valget blir et sporvalg. Jernbanepolitikken må inn på rett spor. Det rødgrønne.

Vi er tillitsvalgte i norsk fagbevegelse. Fagorganiserte i jernbanen, støttet av hele LO, har markert tydelig motstand mot høyreregjeringas jernbanepolitikk, med oppsplitting, privatisering og anbud; mot overføring av makt til EU. Det er feil vei å gå for en så viktig del av nasjonal infrastruktur som jernbane.

LES OGSÅ: Min valgkampsak: Valget må bli et sporskifte!

Regjeringas høyhastighets jernbanereform krenger i iveren etter å tilrettelegge for markedskreftenes inntog. Farten er høy, men folket står igjen på perrongen. Vi vet vi har et flertall i befolkninga bak oss i motstanden mot en uklok jernbanepolitikk. Vi vet at et flertall av folkevalgte rundt om i landet deler vårt syn, mange også i regjeringspartiene!

To av tre norske kommunestyrerepresentanter mener kollektivtransporten i hovedsak skal eies av det offentlige. Sju av ti mener det er et statlig ansvar å drive jernbanen. Seks av ti mener vi får en dårligere jernbane med konkurranseutsetting. En undersøkelse Norgesbarometeret utførte for Norges Jernbaneforbund i fjor viser dette. Det politiske skillet er klart. Blant representanter fra Høyre og FrP er det flertall for denne politikken, det samme i Venstre. På den rødgrønne sida er derimot motstanden klar.

Motstanden i Midt-Norge er sterk: Over 60 prosent mener vi får en dårligere jernbane ved å konkurranseutsette strekninger. Nær 70 prosent mener konkurranseutsetting bør utsettes; i Trøndelag er andelen enda høyere. Var det riktig å dele opp gamle NSB i flere nye selskap? Nei, svarer 70 prosent av kommunestyrerepresentantene i Trøndelag!

LES OGSÅ: Synes du det har blitt lettere å reise med toget?

Høyreregimet har hatt det travelt med å påtvinge oss sin jernbanepolitikk. Så sent som 31. mai, drøye tre måneder før velgerne får anledning til å si sitt, satte det opp farten mot Brussel. Da vedtok et knapt borgerlig stortingsflertall at Norge skal underkastes EUs fjerde jernbanedirektiv. Konkurranseutsetting blir i prinsippet lovfestet. Den demokratiske, politiske styringen av norsk jernbane flyttes fra egne folkevalgte til et overnasjonalt organ i en union Norge ikke er medlem av.

Er det i tråd med folkeviljen? Neppe! Heller ikke med lokale folkevalgte:

I samme spørreundersøkelse mente bare 16 prosent at Norge burde slutte seg til dette direktivet. 54 prosent svarte nei. Vet ikke-prosenten er naturlig nok høy; det er ikke lett å forstå verken hva konsekvensene blir, eller hvorfor Norge skulle følge sporet til Brussel. Ved å skjære gjennom statsrådsvadaen, ivrig supplert av det såkalte jernbanepartiet, nå regjeringspartiet, Venstre, ser vi årsaken. Det handler om å slippe private aktører til også innen jernbanen. Fellesskapssamfunnet Norges skal demonteres bit for bit. Demokratisk styring og offentlig tjenestelevering skal svekkes, markedet skal få armslag.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Solbergregimet har ført en ensporet jernbanepolitikk, med høy hastighet for å legge norsk jernbane under EU-regelverk, for å åpne bommene for markedskreftene.

Det er tungt å snu et tog og det skal helst gjøres av fagfolk. Det er alltid klokt å høre på dem som kan faget, kjenner virkeligheten, og i dette tilfellet: jobber i jernbanen! Det er lettere å parkere denne regjeringa. Og dét er første stasjon for å få norsk jernbane tilbake på skinnene igjen. Valgtoget går i september. Det bør bli Solberg-ekspressens siste avgang. I oktober bør et nytt, rødgrønt tog sette fart, i en annen retning – på et nytt spor.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!


Kampen om trønderbenken: Ask Ibsen Lindal (MDG)