Trondheim, 12.08.2020. Silje Salomonsen (SV) og Jørn arve flått (Ap) på Finalebanen ved St. Olav. De vil ha forbud mot gummigranuat og andre gummiprodukter ved lekeplasser og andre steder som er aktuelle. Foto: Roar Blåsmo-Falnes      Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Vi styrker lekeplassene!

Takk, Einar Sjoner, for en vennlig tupp på leggen i adressa 31. mai. Vi i MDG er helt enige med deg i at vi må få hentet inn etterslepet rundt om på byens lekeplasser. Derfor har vi også jobbet systematisk for dette over tid, men det er klart at det alltid er rom for forbedring!

LES OGSÅ: Einar Sjoner: Nærmiljøtiltak på de gamle lekeplassene

Gode og barnevennlige nærmiljø er nøkkelen for å forme en by der folk trives og vil bli boende over tid. Derfor krevde vi, og fikk gjennomslag for, en økning i rammene for bygging av nye og opprusting av eksisterende lekeplasser i handlings- og økonomiplanen for de kommende årene.

Fra den styrende koalisjonens vedtak for perioden 2021-2024 kan man lese

Det har over flere år vært satset politisk på styrking av lekeplasser, parker og byrom. Kommunedirektøren har fulgt opp med mange og gode konkrete prosjekter som både er realisert og vil bli realisert i løpet av 2021. Fra og med 2022 faller investeringsmidlene og de rødgrønne styrker områdene for at vi skal kunne fortsette den gode utviklingen.

  • Ferdigstilling av Strandveiparken bevilges 2 millioner i 2021 og 2022.
  • Parker styrkes med 0,5 millioner i 2022 - økende til 2,5 millioner i 2024.
  • Lekeplasser styrkes med 3 millioner i 2022 - økende til 4 millioner i 2024.
  • Byrom styrkes med 2,5 millioner i 2022 - økende til 4 millioner i 2024.

LES OGSÅ: Ask Ibsen Lindal i "Kampen om Trønderbenken": - Høyre trenger mange år i skammekroken

Vi er glade for at vi på tross av et svært trangt handlingsrom i 2021 greide å få prioritert inn dette viktige området. Det er også viktig å presisere at vi ønsker en utbedring av parkanlegg hvor bruken av fallunderlag basert på oppmalte bildekk elimineres. Eksisterende fallunderlag av denne typen bør over tid saneres i takt med opprusting av eksisterende anlegg.

På bakgrunn av et innsendt forslag fra Arbeiderpartiet ved Jørn Arve Flått og SV ved Silje Naper Salomonsen vedtok bystyret i november i fjor følgende:

Bystyret ber kommunedirektøren unngå å bruke støtdempende underlag av gummigranulat og andre gummiprodukter ved nyetablering og rehabilitering av lekeplasser, luftepark, skolegårder og idrettsbaner. Trondheim kommune skal opprette 3-4 prøveprosjekter for å teste ut ulike underlag innen 2023. Underlaget skal være uten gummigranulat og med mål om at det skal være fritt for mikroplast.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Vi vil sammen med våre koalisjonspartnere fortsette og jobbe for en ytterligere styrking av byens parker og lekeplasser ved revidering av budsjettet i årene framover, der vi samtidig legger oss på en standard for miljøvennlig materialbruk som sikrer at ungene våre slipper å rulle seg i mikroplast og kjemiske forbindelser med potensielt farlige langtidsvirkninger. Så krysser vi fingrene for at lekeplassen i Lauritz Jenssens gt. ikke står langt nede på lista over anlegg som kan vente seg en overhaling i årene framover!

Kampen om trønderbenken: Ask Ibsen Lindal (MDG)