Tror AtB at en del mennesker vil oppleve det som ydmykende at medpassasjerer skal sitte å vente til du er ferdig på toalettet, spør overlegen i dette innlegget.  Foto: Privat

Respekterer AtB politiske vedtak og folket på fjellet?

Tilbudet på langdistansebussene til Trondheim har i lengre tid vært gjenstand for betydelig oppmerksomhet her på Røros. Hvorfor mener jeg temaet er så viktig at jeg ønsker å bringe det inn til midtnorsk debatt? Fordi saken egentlig handler om grunnleggende respekt for mennesker, distriktspolitikk og klima – og miljøpolitikk. Inn under samlebetegnelsen «mennesker» tenker jeg spesielt på eldre, pasienter som skal til sykehuskontroll og barn. Saken handler også om AtB sin tilsynelatende manglende respekt for fylkespolitiske vedtak.

LES OGSÅ: Innfører toaletter på langdistansebusser i Trøndelag

Bakgrunnen for denne saken er at AtB høsten 2020 fremmet et forslag om at det ikke skulle være toaletter på alle langdistansebussene, inklusive de som går til Røros. Fylkespolitikerne gikk imot dette forslaget, noe en byråkrat i AtB tydeligvis ikke aksepterte. Denne kreative(?) byråkrat, som neppe har tatt bussen hjem fra Rørosmartnan med overfylt blære, fremmet da et forslag om at det kunne være toaletter, men de måtte være stengt under reisen.

Toalettåpning kun etter henvendelse til sjåfør! Om dette også kunne bety søknad «om avtrede», eventuelt skriftlig, forut for avreise sto meg noe uklart. Dette, etter min mening, absurde forslaget, utløste et ønske om å invitere byråkraten med på tur. Så kunne denne proklamere et «trengende behov» høylytt overfor alle sine medpassasjerer under reisen og kreve en, juridisk mangelfullt begrunnet, stopp midt i det trangeste partiet i Gauldalen. Trafikksikkert?

LES OGSÅ: Må ha «selskapsblære eller tisseflaske» på langrutebussene i Trøndelag

LES OGSÅ: Må en 10-åring på do like etter start i Røros, må sjåføren si «du må nok prøve å knipe igjen i et par timer»

Tror byråkraten at barn, eldre og syke vil gjøre dette? Tror byråkraten at en del mennesker vil oppleve det som ydmykende at medpassasjerer skal sitte å vente? Konsekvensen blir at vi slutter å ta bussen og kjører bil i stedet. Klima -og miljøvennlig?

Jeg reflekterte også over tidsforbruket hvis 40 obstiperte rørosinger tok bussen og alle krevde stopp underveis. Forstoppelse er ikke uvanlig i fjellregionen. Jeg fant ut at bussen som startet fra Røros om morgen, ville ende opp som nattbuss. Er det å overholde rutetider viktig for AtB? Hva med respekt for at passasjerer ønsker å komme fram «før natten har senket seg» eller at en pasient ønsker å nå en timeavtale på sykehuset?

AtB argumenterte for trafikksikkerhet i denne saken. Det var forbundet med stor fare å forlate sitt sete for et besøk «der bak». Det siste «toalettbesøksrelaterte uhell» på buss skjedde muligens i 2003. Det skjer flere ulykker på elsykkel i Trondheim på en dag enn det som har skjedd på buss de siste 20 årene. AtB ønsker også å redusere antall gjennomgående ruter fra Røros til Trondheim. Jeg har i min villfarelse trodd at AtB skulle jobbe for utvikling av kollektivtrafikken i fylket, og ikke for at vi skulle slutte å ta bussen. Forslagene har et vikarierende motiv og det sanne bør komme fram.

Fylkespolitikerne kunne ha markert et tydelig standpunkt i denne saken. Med unntak av representanten Bjørn Salvesen har ingen gjort det. Fylkesordfører Sandvik uttalte at dette kunne (ville?) man ikke gjøre så mye med. Det er snart valg, og så får vi se hvem som er opptatt av å ta vare på distriktene. Min opplevelse er at når AtB ikke får igjennom sitt opprinnelige forslag hos fylkespolitikere, så lager man bare et nytt og mer absurd. Om politikerne aksepterer å ikke bli respektert gjenstår å se. Det er for mye stolthet i fjellregionen til at vi godtar ydmykelse og mangel på respekt fra AtB sin side!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe