Foto: Vegard Eggen/Morten Antonsen

Brygger i bruk er det beste vern

Jeg heier verken på kvikkleire eller treg saksbehandling. Begge deler er til skade for fornuftig byutvikling.

Daniel Johansen kommenterer den politiske utålmodigheten knyttet til vitalisering av bryggene i Kjøpmannsgata i Adressa 29. mai. Han bommer på vesentlige premisser. Det kan forklare den destruktive konklusjonen - om å heie på kvikkleire og treg saksbehandling.

LES KOMMENTAREN: Hurra for kvikkleire og treige planprosesser!

Hverken Høyre eller de øvrige forslagsstillerne i bygningsrådet har, meg bekjent, noe ønske om å «stappe bryggene fulle av boliger». Få av bryggene er egnet til boliger, og ulike grader av vern gjør at det heller ikke er mulig. Det er også bred enighet om at bryggene skal ha publikumsrettet aktivitet i de to første etasjene. Bystyret og bygningsrådet har imidlertid utfordret dagens forbud mot boliger i bryggene. Vi ønsker at flere skal kunne bo i Midtbyen. Da må det legges til rette for gode boliger. Hvis det er mulig i Kjøpmannsgata, er det bra.

Områdeplanen for Kjøpmannsgata skulle etter planen vedtas i 2017. Den er fire år forsinket, og tar over dobbelt så lang tid som planlagt å ferdigstille. Det kan ha sine gode grunner. Men store forsinkelser skal ikke brukes som påskudd for å praktisere en form for bygge- og deleforbud, eller på annen måte hindre at bryggene kan utvikles. Alle partiene i bystyret pekte på hvor viktig det var å unngå forsinkelser, da planprogrammet ble vedtatt. Det var en viss uro for at et langtekkelig planarbeid kunne sette utviklingen på vent.

Det har altså vist seg å slå til. Da er det både rett og rimelig å si fra.

LES OGSÅ: Tre eksempler på elendige grønne valg i Trondheim

Nå har det ikke vært full stopp i Kjøpmannsgata. Bygningsrådet har gitt dispensasjoner for ulike tiltak både i nr 53 og 55, og i nr 13. Men Kjøpmannsgata 5, en av bryggene som kan være egnet for boliger i de øverste etasjene, er satt på vent. Bygningsrådet mener saken skal behandles.

Dette er ikke «smekk på fingrene» til noen. Det er en politisk beskjed om at vi vil ha fremdrift. For mange av bryggene står tomme, vi ønsker bruk og aktivitet. Hvis kommunedirektøren og administrasjonen var i tvil om hvordan man skulle forholde seg til en søknad om endring i Kjøpmannsgata 5, har de nå fått en politisk avklaring på hva som er ønskelig.

Johansen må gjerne mislike det, med dette er en ordning som er kommet for å bli. Det kalles demokrati.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

LES OGSÅ: Koronakrisen kan berge både vipa og Trøndelags egenart

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!