Ordfører i Trondheim, Rita Ottervik, og fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, mener at kommunene ikke er i stand til å følge opp ungdom med rusproblem uten hjelp fra politiet.   Foto: Morten Antonsen

Cannabis til en hel skoleklasse?

Se liste over debattantene nederst.

I disse dager stemmes Høyre-regjeringens forslag til avkriminalisering av narkotika ned i Stortinget. Vi er lettet over at det som kunne blitt den mest liberale narkotikapolitikken i Europa, blir avvist av stortingsflertallet. Som ordførere/fylkesordfører i flere av landets største kommuner, er vi ikke rustet til å følge opp ungdom med rusproblemer uten støtte fra politiet. I Norge har vi få skoleelever som havner i rus, sammenlignet med andre land. Det ønsker vi skal fortsette. Barn og unge trenger beskyttelse mot tilgang til rusmidler.

LES OGSÅ: Innlegg fra Trondheim Unge Venstre: Vi er ekstremt skuffa over Arbeiderpartiet

Høyres Erna Solberg hevder hun kun vil avkriminalisere småbrukerdoser. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det som Høyre regner som «småbrukerdoser» er to gram heroin, kokain, amfetamin, ti gram cannabis, eller 15 rusdoser legemidler. For en ungdom, som ikke er tilvendt bruker, ville dette vært nok til mange ukers forbruk på fest og fritid.

Hvis du skulle bli tatt med ti gram cannabis, ville du hatt brukerdoser for en hel skoleklasse, selv om du bare skulle kunne ha cannabis til eget bruk, ifølge regjeringens forslag. Dette er illustrerende for hvor mye regjeringen mente det skulle bli lovlig å ha på seg. Blir du som 15-åring tatt med dette, skulle du altså ikke lenger møte hos politiet, men henvises til en kort samtale med en av våre kommunalt ansatte.

LES OGSÅ: Ungdommene våre fortjener en rusreform basert på kunnskap

Vi har mange gode hjelpere i våre kommuner, men dersom ungdom havner i rus må også politiet spille en rolle, etter vår erfaring og oppfatning. Mange unge inngår en såkalt ruskontrakt hvor de avtaler å holde seg borte fra rus mot at de ikke får noe på rullebladet. Dette er et godt virkemiddel som ikke ville blitt mulig å gjennomføre, hvis det ikke lenger skulle vært straffbart å ha på seg mindre mengder narkotika.

I våre kommuner har vi et godt samarbeid mellom politi, skole, barnevern og utekontaktene. Blir så store doser narkotika avkriminalisert, står vi igjen med færre virkemidler overfor barn og unge. Vi er enig i at tungt rusavhengige ikke skal møtes med straff, men med hjelp. Vi ønsker ikke at politiet skal gå etter tungt rusavhengige som har på seg brukerdoser. Derfor vil vi endre straffereaksjonene for bruk og besittelse av narkotika for disse gruppene.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Å gjøre narkotika straffefritt for alle dagens ungdommer, er derimot en feilslått ruspolitikk. De som er rusavhengige trenger bedre behandlingstilbud. I tillegg trenger vi et mye bedre tilbud til foreldre som har ungdom som begynner med rus, og pårørende til de tungt rusavhengige. Dette lå ikke inne i forslaget til rusreform fra regjeringen. Men vi burde begynne der, i stedet for å åpne for at dagens ungdom straffefritt kan ta med seg cannabis til hele klassen uten andre konsekvenser enn en samtale på et kommunalt kontor.

Høyre går til valg på å liberalisere narkotika for alle. Arbeiderpartiet ønsker en rusreform som virker for de som er blitt avhengige, men hindrer flere unge å starte en ruskarriere. Det må bli lettere å komme seg ut av rus, og være vanskelig å havne inn i rus.

 • Tore O. Sandvik, Fylkesordfører Trøndelag
 • Rita Ottervik, ordfører Trondheim
 • Robin Kåss, ordfører Porsgrunn
 • Hedda Foss Five, ordfører Skien
 • Robert C. Nordli, ordfører Arendal
 • Ragnhild Bergheim, ordfører Lørenskog
 • Jon-Ivar Nygård, ordfører Fredrikstad
 • Eva Vinje Aurdal, ordfører Ålesund
 • Ida Maria Pinnerød, ordfører Bodø
 • Gunnar Wilhelmsen, ordfører Tromsø
 • Monica Nielsen, ordfører Alta

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!


Kampen om trønderbenken Øyvind Håbrekke (KrF)Kreditering: Rune Petter Ness