Arbeidsgiver har fortsatt mulighet til å møte oss på våre krav, men gjør de ikke det er vi klare til å ta kampen, skriver blant andre Gry Camilla Tingstad, leder Utdanningsforbundet Trondheim.  Foto: Vegard Eggen

Lønna må opp – vi kan ikke vente lenger!

Det er brudd i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. Rett før pinsehelga leverte Unio kommune i Trondheim varsel til arbeidsgiver om at drøyt 1000 medlemmer vil bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet i årets mellomoppgjør. Dette innebærer at mange skoler, barnehager, helsetjenester, bibliotek, støttesystemer, ergoterapi og fysioterapi i kommunen vil bli berørt.

LES OGSÅ: Vil de heve statusen - start med lønna

LES OGSÅ: Flukten fra læreryrket

Tilbudet kommunesektorens organisasjon (KS) har gitt Unio-forbundene (hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannende), viser at de ikke ser alvoret i situasjonen som hele offentlig sektor står overfor. Så langt har de ikke kommet oss i møte på våre krav.

Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer. I fjor var det kun offentlig sektor som holdt seg lojalt innenfor rammen på 1,7 prosent, mens de som fastsatte rammen endte langt over. I år må vi derfor ha en ramme som tar igjen etterslepet fra i fjor og som bidrar til å løse de store rekrutteringsutfordringene.

LES OGSÅ: Lærerne fikk lavest lønnsvekst

Det er allerede stor sykepleiermangel i kommunen. I Norge er det 40 000 utdannende lærere som har valgt å ikke jobbe i skolen, samtidig ble 6,5 millioner undervisningstimer i grunnskoler i fjor gjennomført av folk uten godkjent lærerutdanning. Kvalifiserte sykepleiere og lærere forsvinner til andre og bedre betalte jobber.

For tredje år på rad er det kraftig nedgang i søkningen til lærerutdanningen. Det gjelder både barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole. For offentlig sektor som helhet er utfordringene nå så store at det svekker muligheten til å gi innbyggerne et godt nok tjenestetilbud.

Det siste året har mange fått øynene opp for betydningen av de samfunnskritiske yrkene som våre medlemmer representerer. Vi har fått ros og applaus, men det holder ikke når regningene skal betales, vi må verdsettes med høyere lønn.

LES OGSÅ: Når skal norske toppledere vise lønnsmoderasjon?

Vi har fortsatt et håp om at KS vil komme oss i møte, men vi har ingen tid å miste. Dersom Trondheim kommune skal kunne gi barn, unge, brukere og pasienter et tilbud med god kvalitet, må rekrutteringen til yrkene våre forbedres kraftig. Lønna må opp. Arbeidsgiver har fortsatt mulighet til å møte oss på våre krav, men gjør de ikke det er vi klare til å ta kampen!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!