Sammen med Trøndelag fylkeskommune har Nav Trøndelag utviklet en modell som tar direkte utgangspunkt i arbeidsgivers behov og behovet for kompetanseheving hos arbeidssøkeren, skriver Nav-direktør May Beate Haugan.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Høy etterspørsel etter arbeidskraft er godt nytt

Et drøyt år etter starten på koronapandemien er samfunnet på vei til å gjenåpnes, men fortsatt er det knyttet stor usikkerhet til utviklingen framover. I dagens situasjon er derfor funnene i Navs bedriftsundersøkelse i Trøndelag 2021 godt nytt. Den viser klare forventninger om økt vekst. Drøyt 26 prosent, eller hver fjerde bedrift, sier de forventer flere ansatte i året som kommer. Samtidig forventer i underkant av ni prosent færre ansatte. Dette gir en nettoforventning på 17 prosent, som er én prosent mer enn forventningene målt rett før koronapandemien slo inn i fjor.

LES OGSÅ: Kraftig økning i ledigheten i Trøndelag

Etterspørselen etter arbeidskraft i Trøndelag er god. De tre første månedene i år ble det utlyst 12 892 stillinger i Trøndelag. Det er en økning på 16 prosent fra samme periode i fjor. Høy etterspørselen etter arbeidskraft er bra, for fylket har fortsatt en høy ledighet. Ved utgangen av april var det 13 431 arbeidssøkerne i fylket – dette inkluderer helt og delvis ledige, og de som er på tiltak. Daglig hjelper vi arbeidsgivere med å finne kandidater, bare i april formidlet vi nesten 400 arbeidsledige direkte ut i jobb.

LES OGSÅ: Unge uføre: Silje (26) gikk rett i kjelleren da helseutfordringene tok knekken på drømmen

Men selv om vi har mange ledige i fylket, viser bedriftsundersøkelsen at mange arbeidsgivere sliter med å finne kompetansen de trenger: Nesten en av seks bedrifter melder at de har rekrutteringsproblemer, og hver tiende bedrift opplever alvorlige problemer. Dette setter fingeren på et alvorlig problem for virksomhetene i Trøndelag. Det er jobber her, men det er ikke kvalifiserte kandidater til jobbene. Eller sagt på en annen måte: Vi har ledige hender, men de har ikke den kompetansen arbeidsgiverne trenger. Derfor blir jobb nummer en framover å skape en bedre balanse slik at flere skaffer seg kompetanse som trengs i dagens- og framtidens arbeidsmarked.

Dette oppdraget klarer ikke Nav alene. Vi er avhengig av tverrsektorielt samarbeid og arbeidsgivere som ser muligheter. Sammen med Trøndelag fylkeskommune har Nav Trøndelag utviklet en modell som tar direkte utgangspunkt i arbeidsgivers behov og behovet for kompetanseheving hos arbeidssøkeren. Denne modellen prøves nå ut på Innherred. Her er 30 arbeidsledige kandidater i gang med praksisperiode i ti forskjellige bedrifter.

LES OGSÅ: På fem punkt kunne Erna vært mye tydeligere

Opplæringen tar utgangspunkt i arbeidsgivernes behov, og kandidatene får et komprimert løp som gir kompetansen de trenger for å fylle stillingene. Arbeidsgiveren stiller med fast jobb etter endt lærlingeløp. Dette er rett og slett en skreddersydd vei til fast jobb – og noe vi må gjøre mer av.

Både samfunnet og arbeidslivet er i konstant endring, og for å møte framtidens kompetansekrav blir livslang læring helt nødvendig. I Nav vil vi framover jobbe enda mer med kvalifisering av arbeidssøkere. Under pandemien har dagpengemottakere kunnet ta opplæring på grunnskole- og videregående nivå, samt fagskoleutdanning under visse forutsetninger. Nå behandler Stortinget et forslag om å gjøre reglene permanente – et viktig grep for at flere kan skaffe seg kompetanse som trengs for å gå inn i ledige jobber.

Nav i Trøndelag ønsker å være tett på bedriftene og bistå arbeidsgivere så de får kompetansen og arbeidskraften de trenger. Og mange finnes allerede i rekken blant ledige, som med litt hjelp fra Nav og den rette arbeidsgiver kan kvalifisere seg til jobb. Det siste året har vi erfart et arbeidsliv med stor evne og vilje til å tenke nytt. Dette trenger vi mer av framover.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!