Vi må slutte å lete etter nye olje- og gassressurser og utvide eksisterende produksjon, skriver MDG-toppene i dette innlegget.  Foto: Privat /NTB

Bråvåkning for norsk olje og gass

Det er på tide å komme seg ut av tornerosesøvnen. Når til og med det internasjonale energibyrået IEA begynner å snakke høyt om at det ikke kan bygges ut mer produksjon av olje, gass og kull, er det alvor. Hittil har IEA og deres analyser blitt brukt som sannhetsvitne for norsk oljepolitikk av de grå partiene og den mektige oljelobbyen.

LES OGSÅ: Solberg: Hovedlinjen i oljepolitikken ligger fast

Begrepet «verden trenger mer energi» og «det vil fortsatt brennes hydrokarboner i verden etter 2050» er sugd av IEAs bryst og trykket til vårt. Alle oljeselskapers debatter, innlegg og reklamer starter som oftest med «i henhold til det internasjonale energibyrået...», for så å fortelle om at verden trenger olje og gass i uoverskuelig fremtid.

Så hva i all verden har skjedd i IEA? Jo, når både EU og nå USA skjerper klimamålene kraftig, samtidig som virkemidlene styrkes og utviklingen av nullutslippsteknologi skyter fart, får det helt konkrete følger for byråets anbefalinger i møte med 1,5-gradersmålet. I tillegg har IEA erkjent at atmosfæren nå er så full av CO2 at det ikke er plass til nye felt.

Det finnes ikke et tydeligere «wake up-call» for norsk energipolitikk enn dette. Likevel er den sittende regjeringens umiddelbare respons å lukke øynene og legge opp til en formidabel satsing på fossil energi, der det er vi innbyggerne som tar risikoen gjennom storstilt skattesubsidiering - forsterket av fjorårets særdeles gunstige og omstillingsfientlige oljeskattepakke.

LES OGSÅ: Miljøvernere: Historisk rapport fra IEA

Regjeringens første respons på nyheten er å slå fast at det er «uaktuelt å endre norsk oljepolitikk nå». Det er lite som tyder på at de største opposisjonspartiene kommer til å lytte nøyere til faglige råd. Realiteten er dermed at størstedelen av det norske maktapparatet fortsatt er i fornektelsesmodus. De som styrer Norge i dag, har rett og slett ikke tatt innover seg at vår olje- og gasspolitikk er på kollisjonskurs med verdens klimamål og hensynet til en trygg framtid for barna våre.

Konsekvensene av dette er alvorlige. Fram til nå har norsk olje og gass blitt solgt på et stadig voksende verdensmarked. I en verden der EU og USA jobber for å faktisk klare 1,5-gradersmålet, blir det en kamp om å selge den siste oljen i et stadig fallende marked. I møte med dette må Norges energipolitikk endres drastisk.

Vi må slutte å lete etter nye olje- og gassressurser og utvide eksisterende produksjon. I tiåret fremover må vi heller fokusere på å høste fra feltene vi allerede har bygd ut, før vi stenger dem ned. Dette er klok politikk som ikke bare er i tråd med klimamålene, men som også åpner for en reell omstilling av norsk økonomi vekk fra tung oljeavhengighet.

Verden er i rask endring. I tiden fram mot høstens valg åpner det seg nå et rom for en mye mer ambisiøs klima- og miljøpolitikk. Det internasjonale energibyrået, MDG, klimaforskerne og klimastreikerne er enige. Hvor lang tid tar det før regjeringen og de andre partiene kommer etter?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe