Jeg er ideologisk mot sommerskole fordi det strider med barns rett til fritid og lek, skriver AUF-eren i dette innlegget.  Foto: Privat

La oss gi barna de gode opplevelsene, ikke mer skole

«Det handler om å gi barn gode opplevelser», var tittelen på styremedlem i KrFU, Alfred Olav Fonn sitt leserinnlegg publisert på Adressas nettsider 6. mai Jeg kunne ikke vært mer enig! I leserinnlegg kritiserer Fonn mine utsagn knyttet til sommerskole. Sommerskolen jeg presenterte, og som Fonn beskriver som en stråmann, er det samme forslaget som har blitt beskrevet i en lederartikkel i Adresseavisen, «Verdt å prøve ut sommerskole med fag», og som ble fremmet av kommunalråd for Høyre i Trondheim, Trygve Bragstad. I lederartikkelen kommer det frem at «det rødgrønne flertallet sier nei til nærmest tradisjonell skoleundervisning om sommeren». Det er en sommerskole med fag mitt leserinnlegg kritiserer.

LES OGSÅ Adressa-lederen: Verdt å prøve ut sommerskole med fag

Et annet moment jeg reagerte på ved Fonns leserinnlegg, var hans utsagn om mitt bruk av barnekonvensjonen var en hån mot de barna konvensjonen er ment å beskytte. FNs barnekonvensjon er ment å gjelde alle barn i verden. Dette gjelder også punktet om barns rett til lek, fritid og hvile, og alle stater som har sluttet seg til den må følge det som står i den. Norge sluttet seg til barnekonvensjonen i 1991.

Det er spesielt FNs generelle kommentaren til artikkel 31 som er alarmerende, og som er begrunnelsen i min kritikk av en sommerskole med tradisjonell undervisning. Kommentaren viser at viktigheten av lek og rekreasjon mangler anerkjennelse, at lek anses som tapt tid, og at mange barn blir nektet lek til fordel for det akademiske. Å lage et opplegg med tradisjonell undervisning fratar barna muligheten til lek, hvile og rekreasjon.

Sommerskolen Fonn presenterer med varierte aktivitetstilbud, sosial kontakt, og muligheten til å ta igjen tapte minner fra tiden med koronarestriksjoner, høres ut som et fantastisk tilbud. Den sommerskolen jeg er ideologisk imot, er sommerskolen med tradisjonell undervisning.

Fonn og jeg er enige er om hva å verne barns fritid omhandler. Det handler om å gi barnet muligheten til å velge hva de vil bruke fritiden sin på. Som Fonn er jeg sikker på at tilbudet er hva barna ønsker. Tilbudet som nå frontes vil ivareta barns mulighet til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnet alder, og til å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. Da kan både barna, Fonn og jeg bli fornøyde.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook