Debattanten Ismail Elmi har bakgrunn fra Somalia. Her er han sammen med sin Ap-kollega Shemsa Rousso Eve, som opprinnelig kommer fra Burundi.  Foto: Håvard Jensen

«Like opplagt som det er å være stolt av sin opprinnelse, bør det være å føle stolthet over å være norsk»

Gratulerer, Norge. I fellesskap feirer vi!

Vi er i den største krisen i moderne tid. Covid-19 har påvirket det norske folket uten å skille, og pandemien har fremfor alt rammet de mest sårbare gruppene i samfunnet: eldre, syke og andre i risikogrupper. Titusener av mennesker i det norske helsevesenet og frivillig sektor gjør dag etter dag, morgen og kveld, en god innsats for å hjelpe de som trenger det. Vi skal være stolte av all innsats.

Nordmenns tillit til myndighetene og kommunen er større enn i andre land. Vi har mange anbefalinger som vi forventes å følge. Denne troen på hverandre er ganske unik. Jeg og alle andre som flyktet fra kriger, diktatur og forfølgelse, vet dette. Steder med korrupte myndigheter der «gale» politiske synspunkter kan bety fengsel eller død. Vi som har opplevd alternativet til et fredelig, sikkert og demokratisk Norge, vet også at det som gjør dette landet fantastisk for folk flest, må beskyttes og utvides slik at det inkluderer alle.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Hvert barn som vokser opp her, bør føle at han har alle muligheter til å oppnå drømmene sine. Barn skal ikke føle at de er forutbestemt til å være en del av en bestemt sosial klasse eller bo i et bestemt nabolag. Like opplagt som det er å være stolt av sin opprinnelse, bør det være å føle stolthet over å være norsk. Dette må aldri komme i opposisjon til hverandre. Samfunn forandrer seg, og mennesker forandrer seg. Men det betyr ikke at vi sletter det unike her i Norge.

Som medmennesker er det åpenbart at vi må investere i hver enkelt persons rett til frihet og aldri akseptere at noen blir stående utenfor samfunnet. Tilgang til jobber og utdanning er grunnlaget. Men vi må også motvirke sosial splittelse. Vi må slå ned på ekstremistiske krefter som splitter samfunnet og fratar enkeltpersoner retten til frihet.

Derfor feirer vi 17. mai i Norge, med stolthet over friheten og rettighetene vi nyter takket være kampen fra tidligere generasjoner.

Derfor er det viktig å diskutere hvordan vi styrker en norskhet som er inkluderende. Det er vår oppgave å øke samholdet i samfunnet. Å være den fremste forsvareren for frihet og rettferdighet.

Å stå opp for det sårbare, trengende mennesket. Alltid i opposisjon til de som bryter med grunnleggende friheter og rettigheter. Alltid med blikket rettet på individet og dets rett til å vokse og utvikle seg. Vi bestemmer oss for alltid for å gjøre Norge til mulighetenes land og et inkluderende land.

Gratulerer med dagen, Norge!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!