For at innovasjonsregionen Trøndelag skal bli enda bedre til å levere, er samarbeid og delingskultur avgjørende stikkord,, skriver forsvarskoordinatoren i dette innlegget.  Foto: Privat

Samarbeid og delingskultur for bedre leveranseevne

Det er bedre med samarbeid og delingskultur for å bli leveransedyktig, heller enn å sitte på egen lille tue og levere noe som ikke er slagkraftig. I innovasjonsfylket Trøndelag må vi greie å bringe Forsvaret, næringslivet og FoU-miljøene enda tettere sammen, til felles beste for alle parter. 1. september åpner Forsvarskonferansen døra for alle som ønsker å være med – med fokus på kompetanseheving og utvikling av samarbeid og delingskultur!

LES OGSÅ: Trøndelagsmøtet 2021: Batterifabrikken hører hjemme i Trøndelag

Som forsvarskoordinator er det min jobb å legge til rette for, styrke og utnytte Forsvarets virksomhet og behov til det beste for lokalsamfunnet, regionen og Forsvaret selv. Hensikten er å være et bindeledd mellom Forsvaret, næringslivet og de spennende FoU-miljøene som har sitt daglige virke i Trøndelag. Målet er å utvikle kontaktpunkter som fremmer utvikling i regionen og bidrar til økt verdiskaping for lokale og regionale aktører. Hvis vi skal få til dette, må vi alle finne gode løsninger for tettere samarbeid, styrking og deling av kompetanse og ikke minst, samarbeid rundt og deling av oppdrag. Det er tankevekkende at vi siden 2011 har blitt dårligere på særlig ett område – samarbeid mellom SMBer (små og mellomstore bedrifter)».

1. september arrangeres Forsvarskonferansen 2021, ett av grepene jeg håper kan fremme økt regionalt samarbeid. Konferansen er en arena for produktive møter mellom forsvarssektoren, næringslivet og FoU-miljøene i hele trøndelagsregionen – et sted hvor alle inviteres til å bli kjent med behovene og mekanismene Forsvaret har og bruker, og ikke minst knytte bekjentskapene som kan lede til produktive samarbeid.

LES OGSÅ: Forsvaret må møte truslene i det digitale rom med cybersoldater

Vi gjør allerede mye riktig i Trøndelag. Både innen eksempelvis sensorikk, autonomi og kunstig intelligens. Områder Forsvaret er meget interessert i, står NTNU og Sintef frem som store lokomotiv. I kjølvannet følger en armada av fremoverlente utviklere som skaper nye produkter og nye måter å levere revolusjonerende teknologi til forsvarssektoren og næringslivet. Parallelt med dette har Trøndelag svært korte avstander til industrien – til produksjonslinjene som gjør oss levedyktige. Videre finnes det investorer; både næringslivet selv og private aktører har vist seg å være både kapitalsterke og investeringsvillige. Dette har gitt resultater.

EU og «Regional Innovation Scoreboard» kåret i 2019 Trøndelag til Europas 15. største innovasjonsregion (av 220 regioner). En slik plassering fortjener et godt klapp på egen skulder. Jeg mener likevel at det er tankevekkende at vi siden 2011 har blitt dårligere på særlig ett område – samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter (fra 264,07 til 248,51). Alle nødvendige parametere for solid regionalt samarbeid er på plass. Så hvorfor har vi blitt dårligere på å samarbeide, og hvorfor evner vi ikke i større grad å levere løsninger til eksempelvis forsvarssektoren og andre store markedsområder? Jeg tror deling av kompetanse, samarbeid og delingskultur generelt er viktige stikkord.

LES OGSÅ: Må vi ofre friheten vår for å være helt trygge?

Det finnes imidlertid suksesshistorier fra trøndelagsregionen. Havbruksnæringen har flere gode eksempler på samarbeid og deling som skaper vekst hos flere av aktørene. En av de siste er verdalsbedriften Ocean GeoLoop, som sammen med Sintef, Norske Skog Skogn, Franzefoss Minerals og Havbruksparken i Flatanger har kombinert teknisk og industriell erfaring, og hentet inn over 100 millioner i finansiering i 2020.

På andre siden ser vi bedrifter som ikke får totalleveranser fordi de mangler kapasitet, men som kunne vært konkurransedyktige i samarbeid med andre. Vi har næringsklynger som ikke fullt ut samler de gode kreftene; og vi har hele næringer med bedrifter som hver for seg er for små for lønnsomme rammeavtaler, som sammen kunne levere et solid og attraktivt produkt for blant andre Forsvaret, hvis viljen og evnen er til stede. Jeg mener at nettopp her, i det normalt så «trivelige Trøndelag», må vi våge å slippe opp og dele mer. Vi må våge å være litt rausere med hverandre – rett og slett. Det kommer til å gi bedre resultater for alle.

– ­Vi kommer til å se nærmere på hvordan sektorens anskaffelser i større grad kan innrettes slik at små og mellomstore bedrifter lettere kan nå frem med leveranser til Forsvaret, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i regjeringens siste forsvarsindustristrategi, Stortingsmelding 17 (2020–2021).

Forsvarssektorens aktiviteter og tilstedeværelse bidro med over 3,4 milliarder kroner i Trøndelag i 2019. Forsvaret planlegger å bruke 8,3 milliarder mer i 2024 enn de gjør i dag. Næringslivet i Trøndelag må derfor våkne nå; Forsvaret er i bevegelse og ønsker et tettere samarbeid. For at innovasjonsregionen Trøndelag skal bli enda bedre til å levere, er samarbeid og delingskultur avgjørende stikkord, i alle bransjer. Forsvarskonferansen 2021, 1. september, skal være en spire til nettopp dette.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe