Guro Angell Gimse, stortingsrepresentan og bonde mener bøndene vil være tjent med å forhandle.  Foto: Privat

Kjære bonde, det lønner seg alltid å forhandle

Bondeopprøret har gjort inntrykk på oss alle. Mange sterke historier og voksende frustrasjon har kommet til overflaten. Vi forstår frustrasjonen og jobber aktivt for å løfte fremme bonden i alle fora vi befinner oss. I helga har Høyre vedtatt et solid landbrukskapittel i vårt program, som har flere punkter som styrker beredskapen og landbruk over hele landet.

LES OGSÅ: Lysegrønt og helsvart

Dersom et gårdsbruk har potensialet og bonden ønsker å bli litt større, skal det være mulighet for det. Vi vil være en garantist for dem som har satset. Samtidig vil vi sørge for at tilskuddene fra staten er tilpasset areal og gårdsbruk som har mer karrige kår. Små- og mellomstore bruk har også livets rett. Høyre tar på alvor det samfunnsoppdraget som bøndene står bak, både at de skal produsere mat, ta vare på kulturlandskapet og være en ryggrad i lokalsamfunnet. Vi styrker landbruket over hele landet, holder vår hånd over odelsloven, vil legge til rette for bedre matmerking og vil fortsette det viktig arbeidet med jordvern og nydyrking.

LES OGSÅ: Statens tilbud i jordbruksoppgjøret

Nå ønsker vi oss at bondelagene setter seg bak forhandlingsbordet i jordbruksoppgjøret. Dette kunne vi dessverre ikke vedta på Høyres landsmøte. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er de som må ta dette initiativet. Verdifulle muligheter til økte inntekter går ellers til spille for den norske bonden. Det lønner seg alltid å forhandle.

På vegne av Høyres landbruksnettverket som består av 18 stortingsrepresentanter fra Høyre fra alle landets fylker

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook