Trondheims havneområder er på ingen måte døde, men fulle av liv i ulike former. Her lever havn, industri, kunst og næringsliv side om side, skriver innleggsforfatterne. Som med prosjektet med havnetrappa.  Foto: Skibnes arkitekter (illustrasjon)

Det mangler ikke på liv i havna – det mangler plass

I Midnorsk debatt 7. mai, etterspør leder for badstuforeningen BB Heimkok, en tydelig tilbakemelding om muligheten for å etablere en flytende badstulekter i Trondheims havneområder. Som i så mange andre storbyer er også Trondheims havneområder under press fra ulike interessenter. Både Trondheim Havn og Trondheim kommune har mottatt svært mange henvendelser om ulike ønsker for etableringer i havneområdene. Derfor har Trondheim Havn gått sammen med Trondheim kommune for å lage en plan for etablering av blant annet flytende badstuer i sjønære områder. Både Skansen, Ladekaia og Grilstad kan være aktuelle. I tillegg planlegger «Havet», som tidligere i år vant konkurransen om å etablere en helt ny kulturarena på Nyhavna, badstulekter i Nyhavnabassenget.

LES OGSÅ: Hvordan skal Nyhavna bidra til det grønne skiftet?

Vi forstår utålmodigheten til de mange ildsjelene som ønsker å etablere seg i havneområdene, og vi deler ambisjonen om å gi byens befolkning bedre tilgang til sjøkanten. Trondheims havneområder er på ingen måte døde, men fulle av liv i ulike former. Her lever havn, industri, kunst og næringsliv side om side. På Nyhavna finner du aktiv industri som betjent av ukentlige anløp med viktige innsatsvarer, og i Ila losses korn flere ganger i uken til Felleskjøpets anlegg.

Badstubåten BB Heimkok flyter i påvente av en trygg havn.   Foto: Privat

I fjor satt Trondheim ny rekord i antall containere over kai, og havna tar en stadig større posisjon som importhavn for elbiler. Men det skjer mer. I år ble havnetrappa i Brattørbassenget ferdigstilt – et storstilt samarbeid mellom Trondheim Havn og Star Property AS. Via fjordpromenaden som vi bidro til å etablere i 2015, kan du spasere rett ned trappa til vannkanten. I fjorden like utenfor testes autonome fartøy, og i Kanalen arbeides det med å realisere verdens første førerløse passasjerferge.

LES OGSÅ: Svarer om Nyhavna: Bydelen bygges ved samarbeid

Mens et internasjonalt ledende miljø utvikler morgendagens teknologiløsninger på havna i Trondheim, engasjerer byens kulturarbeidere seg i arbeidet med et eget kulturprogram for Nyhavna. Trondheim Havn deltar med betydelige ressurser, arealer og kompetanse for å tilrettelegge for både kultur- og næringsliv, men det er lange beslutningsveier, store kostnader og mange hensyn som skal ivaretas.

LES OGSÅ: Hvordan bygges en by?

Når havnebyen Trondheim nå skal inn i en ny fase, er det helt nødvendig å peke på de store sammenhengene: Befolkningens behov for å ta i bruk havneområdene til rekreasjon og boliger skal balanseres med samfunnets behov for å ta i bruk havneområdene til industri og sjøtransport. Gjennom et felles utviklingsselskap skal Trondheim Havn og Trondheim kommune sikre en utviklingstakt som ivaretar både næringsliv og byliv. Det skal fortsatt være havn på Ila, Brattøra og Transittkaia på Nyhavna, og et viktig arbeid med å videreutvikle disse områdene er i gang.

Det handler derfor ikke «bare» om å etablere badstulektere i et havnebasseng. Det handler om å effektivisere knappe arealressurser, ta hensyn til trafikken på land og vann og ivareta sikkerheten til publikum som ferdes der gjennom en rettferdig og forutsigbar plan. Dette må samtidig skje uten å gå på bekostning av den faste skipstrafikken.

Derfor er vi, sammen med Trondheim kommune, i gang med å utarbeide en plan som skal sikre en trygg, rettferdig og helhetlig forvaltning av sjøkanten. Når denne er klar, vil vi invitere til et informasjonsmøte og nærmere dialog om mulighetene for å etablere flytende innretninger, som eksempelvis en badstulekter, i havneområdene.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook