Myndighetenes opplegg innebære at jeg må kjøre to turer fra Hitra til Sandnes for å få de to koronasprøytene, skriver Ole Aalmo (78).  Foto: Privat

Covid-19 vaksinering kun i hjemkommunen?

Myndighetene og jeg har samme målsetting, og ett felles ønske om koronavaksinering snareste mulig. Så viser det seg at lover, forskrifter, retningslinjer og byråkrati kommer i veien og hindrer en fornuftig og praktisk løsning. Ifølge forskrift om nasjonalt vaksineprogram skal kommunen tilby koronavaksinasjon til personer i prioriterte grupper som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunene.

LES OGSÅ: Kommuner får daglige henvendelser om mulig sniking i vaksinekøen

Bestemmelsen om vaksinering i hjemkommunen kan få svært uheldige og forhåpentligvis utilsiktede konsekvenser. Det betyr at en må reise til bostedskommunen for å bli vaksinert. Alternativet til reising kunne og burde være å sende vaksine til den kommunen hvor en oppholder seg.

Jeg bruker min egen situasjon og erfaring for å illustrere poenget. Jeg er 78 år med bostedsadresse i Sandnes kommune. Hvert år bor jeg stort sett ni måneder på Hitra, fra først på mars til slutten av november. I år, tre uker at jeg kom til Hitra, fikk jeg melding fra Sandnes kommune om at jeg var prioritert for koronavaksinasjon, og beskjed om å bestille time. Flere muntlige og skriftlige forespørsler til Hitra kommune og FHI om å få ta vaksinen på Hitra, ble avslått med henvisning til FHI sine retningslinjer om vaksinering i bostedskommune.

LES OGSÅ: Ti stille! Slutt å forvirre oss

Myndighetenes opplegg innebære at jeg må kjøre to turer fra Hitra til Sandnes for å få de to koronasprøytene. Det er 110 mil hver vei, til sammen 440 mil. De samme myndighetene ber også om at vi, som en del av smitteverntiltakene må unngå all unødvendig reising. På Hitra er det i dag ikke smitte. Nord-Jæren er for tiden ett ganske rødt område med strenge regionale smitteverntiltak. Jeg har et barnebarn i Sandnes som er smittet og sitter i karantene etter russefeiring 1. mai-helgen.

Etter en samlet vurdering har jeg kommet til at det er klart best at jeg holder meg på Hitra, selv om konsekvensene er at jeg dessverre ikke får vaksine. Håpet er at myndighetene ser de uheldige utslagene av retningslinjene, og at det raskt blir gjort endringer i dagens regelverk.

LES OGSÅ: – Jeg tror noen vil påstå at vi sniker i vaksinekøen

Behovet for endringen er klart: Det er enklere, billigere, sikrere, mindre smittefarlig og mer miljøvennlig å sende noen milliliter vaksine til en kommune – enn at den som skal få vaksinen, må reise lange strekninger til sin bostedskommune. Det er en overraskende erfaring at verken FHI eller kommunene ser ut til å reflektere over at retningslinjene er i strid med, og direkte hindrer målet om å få vaksinert prioriterte grupper snarest mulig.

Det går mot ferietid, og mange vil reise og feriere i Norge. Det har allerede vært historier hvor folk har kjørt lange strekninger tilbake til bostedskommune for å få vaksine. Det burde være et klart mål å gjøre vaksinen mest mulig tilgjengelig for folk. Da må regelverket endres slik at kommuner også kan vaksinere personer med midlertidig opphold.

Distribusjon av vaksiner må tilpasses slik at det blir en viss fleksibilitet med valgmuligheter for hvor en kan få koronavaksine. En slik tilpasning vil øke vaksineringsgraden, redusere unødvendig reising og ikke minst redusere smitterisikoen for prioriterte grupper. Staten og kommunene har utviklet gode informasjonssystemer for å bidra til å bekjempe pandemien. Datateknisk skal det ikke være vanskelig å tilpasse systemene for å administrere ett mer fleksibelt opplegg.

Jeg håper at rette vedkommende, muligens helseministeren, kan gripe inn og be FHI raskt tilpasse regelverket og få i stand en ordning med en fleksibel distribusjon av vaksiner til kommunene for å vaksinere prioriterte grupper som har fått tilbud om vaksine fra sin bostedskommune.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook