Jernbanereformen har markedskonkurranse som mantra. Staten presser selskapene til å levere lavest anbud, for å få kontraktene, skriver tillitsvalgt på Marienborg.  Foto: Adresseavisen

Pass på tannkremtuben din, Linda!

Du var tøff da du frontet jernbanereformen, Linda Hofstad Helleland. Du skulle knuse NSB-monopolet med den blåblå slegga di, sa du til VG. Det har du fått til. Dere har knust mye. Derfor trenger vi nå en ny regjering, for å reparere.

LES OGSÅ: Valget må bli et sporskifte

Høyres Hofstad Helleland har møtt på Stortinget i to tiår. Hun er toppkandidat i Sør-Trøndelag igjen i år. Vi klarer vel ikke å hindre at hun blir gjenvalgt, men vi må forhindre at partiet hennes får fortsette å rive jernbanen i stykker! Valget i høst må bli endestasjonen for Ernas regime. Høyre satte tidlig i gang med en jernbanereform som tilrettela for privatisering av togtrafikken. Målet var altså å knuse NSB. Det har lyktes, NSB finnes jo ikke mer. Vi har fått en helt ny struktur og et salig rot, som min jernbanekollega i Spordrift, Eric Berget, slo fast i Adressa, 4. mai.

Jeg jobber på verkstedsida i jernbanen, i Mantena, som en gang var en del av NSB. Vi har merket jernbanereformen på kroppen. Både på Marienborg og ellers i landet har anbudsprosesser gjort arbeidshverdagen usikker og framtida uforutsigbar. I Lodalen kan vi risikere at tre forskjellige togselskap må involveres for å flytte på togmateriell, da både Vy (vinner av trafikkpakke 3), SJ (TP 2) og GoAhead (TP 1) deler de samme vedlikeholdsfasilitetene.

LES OGSÅ: Ap vil sikre flertall for bygging av jernbane i Nord-Norge

Jernbanereformen har markedskonkurranse som mantra. Staten presser selskapene til å levere lavest anbud, for å få kontraktene. For å vinne må GoAhead, SJ og Vy presse sine kostnader og tyne vedlikeholdsselskapene. Det igjen vil selvsagt gå ut over våre lønns- og arbeidsvilkår. Det er stort sett bare her selskapene kan spare. For vår del, på Marienborg, har vi også fått føle på jaget etter å kutte marginer, blant annet med flytting av deler av virksomheten til Grorud for å kutte verkstedskostnader. Fagforeninga vår stiller seg sterkt kritisk til denne flyttinga, som vi frykter vil ende opp med store konsekvenser for oss på Marienborg, for industriarbeidsplasser i Trondheim og for togtrafikken i nord.

LES OGSÅ: Jernbane til Tromsø. Formål: Trenering

Når en alltid må konkurrere for å få oppdrag, blir det vanskelig å planlegge bemanning. Marginene er så små at man ikke tar sjansen på å ha litt ekstra mannskap for å ta unna toppene. Vi har fått beskjed om at nye hybridtog skal innfases på Trønderbanen, og at de gamle sliterne BM92 skal fases ut. På grunn av anbudsutsetting av vedlikeholdet på de nye settene, må arbeidsstokken nedbemannes da vi ikke vet om vi vinner anbudet på vedlikehold av de nye togsettene. Det er en håpløs og usikker – og unødvendig situasjon for dem som er involvert.

Oppdelinga av jernbanesektoren har ført til at Bane Nor bygger verkstedhaller der de mener det er mest hensiktsmessig uten mulighet for innspill fra dem som skal bruke verkstedet. Innimellom kan det virke som at kommersielle hensyn på eiendomsutvikling veier tyngst. Norske Tog eier togene, og avstanden mellom togeier og vedlikeholdsutøver blir lang når et jernbaneselskap (Vy, GoAhead, SJ) er mellomledd. Dette fører til at alt blir en røre om hvem som skal betale og bestemme vedlikehold og ombygginger.

Noe som overskygger det meste, er EUs jernbanepakke 4, som gjør at man i fremtiden ikke kan velge å droppe anbud. Alt tyder på at den blir vedtatt allerede i mai. Da blir Norge forpliktet av EUs regelverk, og privatiseringspolitikken til Høyre og Frp, ukritisk støttet av KrF og Venstre, har redusert nasjonal innflytelse over egen jernbaneutvikling. Dermed kan det virke som at Høyre når målet Hofstad Helleland formulerte i 2014: «Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at Ap ikke får puttet det tilbake».

Vi får se til høsten, Linda Cathrine Hofstad Helleland: Vi jernbaneansatte skal gjøre vårt for å få en ny regjering, som lytter på arbeidstakerne framfor å underkaste seg EU. Du får passe på tannkremtuben din, Linda. Vi tar fram de største tannkostene vi har! Det må renskes grundig opp, før de verste hullene repareres.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook