Målet må jo være å gi et godt og balansert tilbud til de som trenger det, uavhengig av bistandsbehov, og uavhengig av bosted, skriver debattanten.  Foto: Privat

Sammen for jobb til flere

Fylkesdirektør i Nav Trøndelag, Bente Wold Wigum, svarte 4. mai på ASVLs innlegg om kuttet i Arbeidsforberedende trening, også kalt AFT. Hun viste blant annet til ekstra bevilgninger som har gjort det mulig for Nav å tildele midlertidige plasser frem til midten av 2022. Disse midlertidige plassene kommer i hovedsak i Trondheim-området. Vi er selvfølgelig glade for at Trondheim får tiltaksplasser. Vi har selv i en årrekke påpekt at de større byene har en underdekning på dette området. Dessverre er midlertidige plasser nettopp det: Midlertidige. Når også disse plassene opphører, er realiteten et vedvarende og solid kutt i tiltaksplasser i Trøndelag.

LES OGSÅ: Nav nedprioriterer dem som trenger det mest

Distriktskommunene er uansett de største taperne. Ikke bare mister befolkningen et viktig tilbud. Den faglige kompetansen som lokale tiltaksarrangører har bygd opp over flere år for å sikre jobb til flere, går tapt som følge av Navs beslutning.

Wigum påpeker også at Nav Trøndelag får på plass ulike andre satsinger for å sikre at flere kommer i jobb. Hun løfter frem lønnstilskudd som et alternativ til AFT, og minner om at dette virkemiddelet kan passe for personer med utfordringer. Det er riktig. Likevel maler hun nok med litt for bred pensel.

LES OGSÅ: Et budsjett for å få folk i arbeid

Arbeidsforberedende trening skiller seg fra lønnstilskudd ved at bistandsbehovet til arbeidssøkeren er mye større. Lønnstilskudd er det siste vippet som skal til for å sikre en ansettelse. Der er ikke arbeidssøkerne i AFT. Veien er mye lengre for denne gruppen, og de trenger at samfunnet stiller opp for dem. Vi må altså ikke miste av syne hvem kuttet i AFT-plasser rammer.

Denne debatten kunne sikkert fortsatt i det uendelige. Om målgrupper, suksessrater og prioriteringer. Men vi er usikre på om ordskiftet egentlig gagner de mange som nå har vært over ett år uten jobb. I dag-til-dag-jobbingen står Navs veiledere og kollegene i vekst- og arbeidsinkluderingsbedriftene skulder ved skulder for å gjøre arbeid mulig for alle. Kanskje kunne vi også samarbeidet tettere om de langsiktige målene?

Målet må jo være å gi et godt og balansert tilbud til de som trenger det, uavhengig av bistandsbehov, og uavhengig av bosted. Målet må jo være å finne den rette balansen mellom nasjonale føringer og de helt lokale behov. Målet må være en tydelig strategi som gjør det mulig å opprettholde arbeidsinkluderingskompetanse- og tilbud i hver enkelt kommune. For sentraliseringens vinder blåser ikke like sterkt lengre. Mye tyder på at vinden for lengst har snudd. Tar fremtidens tilbud til arbeidssøkerne høyde for denne utviklingen?

ASVL vil gjerne ta et initiativ til et møte. Vi håper Nav Trøndelag vil møte oss, de lokale vekst- og attføringsbedriftene, KS og kommunene. Vi tror det kan være lurt å stake ut kursen fremover sammen. Det trenger arbeidssøkerne i Trøndelag. For tiden etter pandemien kommer til å kreve det beste av oss alle.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe