På Fellesverket kan ungdom få kurs i Gatemegling, og gjennom det få verktøy til å håndtere egne konflikter og andres konflikter på en ikke-voldelig og konstruktiv måte, skriver lederen i Røde Kors i Trondheim.  Foto: Privat

Vi trenger handling - ikke bare ord

«Vi klarer ikke å snakke for oss sjøl, så vold blir det letteste. Vi er ikke voksne egentlig». I Adresseavisen den 28. april kunne vi lese om at det nå er flere mindreårige i Trondheim blitt anmeldt for vold enn de siste ti årene. Rapportskriverne mener statistikken tyder på at problemene med voldsbruk starter når ungdommene går på ungdomsskolen, og at antall voldsutøvere ikke avtar nevneverdig når ungdommene har passert den kriminelle lavalderen på 15 år.

«Ut ifra hvordan ungdommene svarer, kan en anta at dersom man kommer fra en husstand med lav inntekt så vil de i større grad føle utenforskap når det kommer til materielle gjenstander som gir status, eksempelvis mobiltelefoner, klær, datamaskiner og lignende», står det videre i rapporten.

LES OGSÅ: Stor økning i ungdomsvold og trusler i Trondheim

Ungdommene opplever det utfordrende å forstå og få oversikt over hjelpeapparatet som system, og hvor man kan få ulik hjelp og bistand. Foreldrene opplever at hjelpeapparatet bistår ungdommene, men ønsker mer kraftfulle tiltak enn bare samtaler med og om ungdommene. «Vi klarer ikke å snakke for oss sjøl, så vold blir det letteste. Vi er ikke voksne egentlig», skal en av ungdommene ha sagt i intervjuet. I rapporten heter det at veien inn i de belastede ungdomsmiljøene ofte handler om utenforskap som følge av manglende mestring, tilhørighet og fellesskapsfølelse i skole- og fritidsaktiviteter.

For oss er dette noe vi kjenner til, vi som møter hundretalls ungdommer i alderen 15 til 25 år på Fellesverket, vårt ungdomshus med gratis aktivitetstilbud i Fjordgata 56. Vi møter unge som er på søken etter tilhørighet og mestring, trygge voksenpersoner og noen de kan identifisere seg med. Vi møter unge som har psykiske utfordringer, økonomiske problemer og som har vanskeligheter med å håndtere dagliglivet.

LES OGSÅ: Brutalt slått ned under venneturnering i fotball

Vår metode er å tilby frivillige som har tid, som lytter, som deltar i aktiviteter sammen med dem, og som tilbyr gratis måltider og et sted hvor man kan spise sammen med andre. Hvor man kan føle seg hjemme, møtes, lære og mestre. Et blikk, ord sagt i sinne, misforståelser, rykter, utestengelse, erting – små hendelser kan raskt vokse til store konflikter.

Det kan være vanskelig å håndtere følelsene og reaksjonene som oppstår i en konflikt. Da kan det være lett å ty til vold, enten fysisk eller psykisk. I Røde Kors Gatemegling trener man på å gjenkjenne og uttrykke følelser og behov som oppstår i konflikter. Konflikt er ikke bare noe negativt, men også noe man kan lære av og vokse på som menneske. Grunntanken i Gatemegling er at ungdom selv er best egnet til å endre det som skaper utrygghet i miljøene deres.

LES OGSÅ: Fortvilet mor i Trondheim: – Barnet mitt har blitt banket til blods

Ungdom er dyktige til å løse konflikter når det skjer, bare de har de riktige redskapene. I vår aktivitet gir vi ungdom ferdigheter i konfliktløsning, gjennom å øve på og gjenkjenne følelser og behov i konflikter, og å drive ferdighetstrening. Ungdommene som deltar på Gatemegling, svarer i anonyme brukerundersøkelser at de blant annet får økt kunnskap om kommunikasjon og konflikt, høyere selvtillit, større nettverk og blir bedre på å hjelpe andre i konflikter. Ungdommene forteller også at de bruker ferdighetene de tilegner seg videre i livet sitt og ønsker å anbefale Gatemegling til andre.

Ungdom er den aldersgruppen som både utøver mest vold og er utsatt for mest vold. Det kan være vanskelig å håndtere følelser og reaksjoner som oppstår i en konflikt. Da kan det være lett å ty til vold, enten fysisk eller psykisk. På Fellesverket kan ungdom få kurs i Gatemegling, og gjennom det få verktøy til å håndtere egne konflikter og andres konflikter på en ikkevoldelig og konstruktiv måte.

Vi forventer ikke at ungdom skal løse store konflikter, men det å jobbe forebyggende har vi stor tro på – det å gi verktøy for å håndtere utfordringene. Dette er å ta i bruk de ressursene som unge er. Vi snur uttrykket, i dette tilfellet vil vi ha «Words – not action». Og vi vil gjerne ha flere med på laget!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook