Linda Hofstad Helleland og Elin Agdestein (øverst) svarer Ingvild Kjerkol og Eva Kristin Hansen (nederst).  

Mer skatt betyr ikke mer velferd

Dette er et svar på Aps utfordring til Høyre om formueskatt.

Norge står i den største krisen siden 2. verdenskrig. Flere hundre tusen mennesker står utenfor arbeidslivet. Vår viktigste jobb er å sikre folk en jobb å gå til. Det siste arbeidslivet trenger nå er Arbeiderpartiets skatteskjerpelser. Åtte med Erna Solberg har gitt mer penger til velferd, samtidig som folk har fått beholde mer av egne penger.

LES OGSÅ: Ap utfordrer Høyre: Hvilke deler av velferden vil dere kutte?Høyre ønsker et samfunn med små forskjeller. Den største forskjellen er mellom de som har jobb og de som står utenfor. La det være klart: De som har mest, skal bidra mest. Det gjør de også med Høyre i regjering. De ti prosent rikeste i Norge står for ca. 40 prosent av all personskatt. Faktisk bidrar de litt mer nå, enn da Ap satt i regjering. Statens skatteinntekter har fortsatt øke under denne regjeringen.

Mer skatt betyr ikke automatisk mer velferd. Med Høyre i har vi senket skatter og avgifter med 34 milliarder kroner for å legge til rette for økt aktivitet og vekst i jobber over hele landet. Og vi har gjort forenklinger for næringslivet på 28 milliarder kroner. En vanlig familie betaler i år 14 000 kroner mindre i skatt enn om de rødgrønnes skatteopplegg fra 2013 hadde blitt videreført, og har samlet fått 66 000 kroner i skattelettelse siden 2013. Det gir også mer velferd.

Samtidig har antallet lærere økt, flere fullfører videregående, helsekøene har gått ned. Det er flere politifolk enn før og forsvaret er bemannet opp. Vi har doblet bevilgningene til samferdsel og bygger mer vei, raskere og rimeligere enn Ap gjorde før. Det er slike grep som skaper rom for å gi skattelettelser til alle, som igjen skaper jobber og aktivitet. Det er noe vi trenger mer av, ikke mindre.

Formuesskatt på arbeidende kapital er en særnorsk skatt på jobber, på anleggsmaskiner, kyr på båsen, båter i opplag og varer på lager. Dagens formuesskatt er i praksis en diskriminering av norsk eierskap og favorisering av utenlandsk kapital. De som rammes hardest er ryggraden i norsk arbeidsliv, de som sysselsetter flest: De små og mellomstore familieeide bedriftene over hele landet.

Ap forteller ikke at de vil øke skattene for bedrifter og folk med over 7 milliarder kroner. Heller ikke at de vil samarbeide med partier som vil øke skattene med fra 22 milliarder kroner og oppover. Veien tilbake til det rødgrønne Soria Moria er brolagt med massive skatteøkninger for bedrifter og folk.

Veien videre handler om å legge til rette for vekst og skape flere trygge jobber i private virksomheter, jobber som bidrar til statsbudsjettet. Verdiene må skapes før de kan fordeles. Det synes Arbeiderpartiet å ha glemt.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!