Det er selvfølgelig enklere å sitte og dømme fra utsiden, men for meg er det bemerkelsesverdig at elevers- og læreres bekymringer i så liten grad er blitt tatt til etterretning, skriver debattanten.   Foto: PRIVAT

Lærerrollen i pandemi - medaljens bakside


#min valg kamp sak

Politikerne har sine valgkampsaker. Hva er din? Send innlegg til debatt@adresseavisen.no.


#minvalgkapsak: Koronapolitikk

Skolen er en av de viktigste arenaene for å forebygge og fremme barn og unges psykiske helse. Lærer-elev relasjon blir ofte nevnt som et av de viktigste verktøyene i arbeidet med psykososiale forhold. Dog, gjennom flere måneder med sammenhengende hjemmeskole og digital undervisning, har lærernes arbeid for å forebygge psykisk helse nærmest blitt umuliggjort. Lærer-elev relasjonen begrenses, og elevene mister sosial støtte og tilhørighet. Det blir derfor naturlig å stille spørsmål om hva som er verst - litt høyere smittetall eller psykiske problemer og selvmordstanker blant barn og unge?

Allerede i startfasen av pandemien tegnet flere lærere et tydelig bilde av utfordringer og bekymringer knyttet til digital undervisning. Bekymringsmeldingene var blant annet basert på at kun de sterkeste elevene ville få noe ut av digital undervisning og at det ikke var «liv laga».

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

For selv om regjeringens og lokalpolitikernes koronapolitikk stort sett har sørget for å holde smittenivået innenfor det kontrollerbare, så har medaljen en bakside. Fra øverste hold har det jevnlig blitt uttalt at barn og unge skal prioriteres i første rekke, men paradoksalt nok, ser det ut til at dagens barn og unge er de som har lidd mest under pandemien.

I SHoT-rapporten kommer det frem at nesten halvparten av landets studenter lever med alvorlige psykiske plager og en av fire studenter sier de har hatt selvmordstanker i løpet av pandemien. Da er det mildt sagt provoserende at helseminister Bent Høie for tiden er mest opptatt av å slå seg selv på brystet og brife med smittetall som viser til at Norge har håndtert pandemien bedre enn nabolandene Danmark og Sverige. Det er direkte primitivt og naivt å snakke om «vinnere og tapere» av pandemien basert på sammenligninger av smittetall mellom land. Først når pandemien er over vil være mulig å se alle konsekvensene av de inngripende tiltakene regjeringen har ført - så kan man diskutere hvor viktig Høies kåringer er for folk flest. Dagens barn og unge skal være bærebjelkene i det norske samfunnet i årene som kommer, men med så dyster lesning er jeg rett og slett bekymret.

Det er selvfølgelig enklere å sitte og dømme fra utsiden, men for meg er det bemerkelsesverdig at elevers- og læreres bekymringer i så liten grad er blitt tatt til etterretning. Mange har fortsatt hjemmeundervisning, til tross for at vi nå kan se klare konturer av negative konsekvenser knyttet til koronapolitikken. Mange elever og studenter sliter psykisk og lærerne har blitt fratatt de mest fundamentale verktøyene for å forebygge psykososiale forhold. Det er nå på tide å innse alvoret.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!