Ivrige badstubåtbyggere fra Foreningen BB Heimkok på Nyhavna rett før sjøsetting i desember i fjor.   Foto: PRIVAT

Ønsker Trondheim Havn egentlig liv i havna?

I Adresseavisen 4. mai er det en flott artikkel om tre studenter som i sommer skal bygge Trondheims første badstubåt, «Bartstua», for utleie. Initiativet er strålende, og pågangsmotet og optimismen er slik det skal være i verdens beste studenterby.

LES HOS TRD.BY: - Byen fortjener et slikt tilbud

Vi er en gjeng med gode venner som imidlertid allerede har bygget en badstubåt. Badstubåten BB Heimkok. Som så mange andre drømmer vi om helårsbading og en levende sjøfront i Trondheim. Godt inspirert både av hva man har fått til i Oslo og av initiativ og ambisjoner Trondheim Havn og Trondheim kommune har vist gjennom både «Hendelser på Nyhavna» og en rekke idékonkurranser, gikk vi med stor iver i gang med planleggingen i fjor. Vi tok tidlig kontakt med Trondheim havn for å avklare hvor vi kunne være, og hadde god dialog gjennom hele våren. Tilbakemeldingene var svært positive til initiativet, og at de var i en prosess med å avklare internt og med kommunen om hvordan de skulle behandle flere slike henvendelser.

Badstubåten BB Heimkok flyter i påvente av en trygg havn.   Foto: PRIVAT

Med en muntlig forsikring om at vi senest i august skulle finne en eller annen høvelig plassering, startet vi byggingen i juni fulle av pågangsmot. Da tiden kom for sjøsetting, var imidlertid tonen en helt annen. Da forsvant lovnadene og vi fikk beskjed om at de ikke driver med «muntlig saksbehandling». Siden har de ikke svart på våre henvendelser. Nå ligger badstubåten vår hos en barmhjertig bryggevert, men uten mulighet for å bli brukt.

Til tross for store vyer og bilder av levende kaikanter, har vi altså opplevd Trondheim Havn som kronglete å samarbeide med og lite interessert i å støtte aktivitet i praksis. Vi har også hatt dialog med flere av de andre som har jobbet med tilsvarende initiativ som oss, men som har gitt opp på grunn av manglende fasilitering fra Havna.

Nå ligger denne i kanalen - men kanskje må en flyttes til Hommelvik?   Foto: PRIVAT

At «Bartstua»- gjengen likevel fortsatt har trua, er flott! Vi håper derfor at Trondheim Havn faktisk ønsker både dem og fremtidige initiativ velkommen i havnebassenget. Byen trenger liv og røre i havna, og det beste for alle er om dette kan springe ut fra flere ulike initiativtagere! For egen del har vi nær gitt opp, og ser oss om etter andre storsinnede og badstuglade bryggeverter. Kanskje blir det havneliv i Hommelvika - der ønsker de i alle fall initiativet vårt varmt velkommen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!