En offensiv arealpolitikk med stort tilbud av varierte tomter som er klare for utbygging har holdt prisene nede, skriber Kjetil Utne (H).  Foto: Christine Schefte

Nei, Roar Aas (Ap), boligprisene i Trondheim har steget mye

De siste ti årene har boligprisene i Trondheim steget med nesten 60 prosent, mens prisene i Kristiansand kun har steget med knapt 20 prosent i den samme perioden. Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret i Trondheim sa nettopp i bystyret at boligprisene i Trondheim har steget mindre enn i de fleste byer. Det er feil. I Trondheim har boligprisene de siste ti årene steget med tre ganger så mye som økningen i konsumprisindeksen. I samme periode har prisene i Bergen steget med 50 prosent, i Stavanger med 7 prosent og i Kristiansand med 20 prosent. Tallene er hentet fra Krogsveen.no.

LES OGSÅ: Jeg skvatt da jeg hørte Ap-toppens svar

Riktignok har boligprisene i Oslo steget med 106 prosent og i Tromsø med 79 prosent, men det kan ikke være noe mål for Trondheim å sammenligne seg med verstingene. Vi bør absolutt se til Kristiansand som et godt eksempel. En offensiv arealpolitikk med stort tilbud av varierte tomter som er klare for utbygging har holdt prisene nede. Det er så enkelt. Få attraktive tomter gir høyere priser, flere tomter gir lavere priser.

Les kommentaren: Hva har egentlig foregått i kulissene på Overvik?

Vi har i teorien mange boligtomter i Trondheim, men det hjelper ikke hvis tomtene ikke er klare til utbygging eller har feil beliggenhet. Hvis du er en familie som vil ha litt plass rundt huset, hjelper det ikke hvis du får tilbud om en dyr bolig i 7. etasje på Lilleby. Og mange av de «ledige» tomtene ligger i småhusområder hvor de fleste naboene ikke ønsker en uvettig fortetting.

LES OGSÅ: En meget uheldig og dårlig løsning

Arbeiderpartiets nei til rullering av arealplanen og vingling i boligpolitikken i Trondheim har bidratt til å presse prisene opp slik at stadig færre får råd til å kjøpe sin egen bolig. Det rammer først og fremst lavinntektsfamilier. Leieprisene er i dag flere tusen kroner høyere pr. måned enn de hadde behøvd å være hvis kommunen hadde ført en mer offensiv og forutsigbar arealpolitikk. Og det hjelper ikke at Arbeiderpartiet sprer feilinformasjon.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe