Hver dag kjører Inger Johanne fra Heimdal til Buran for å besøke Arne. Nå frykter hun for at sommeren kan bli vanskelig for ektemannen.   Foto: Rune Petter Ness

Årevis forsømmelse i en flyttesjau

Så har det altså skjedd. Trondheim kommune har lagt ned sitt første sykehjem på grunn av mangel på helsepersonell. Riktignok skjer det «bare» drøye tre måneder før det uansett skulle skje og sykehjemmet på Buran etter planen skulle sammenslås med Klæbu helse og velferdssenter (HVS) i et nytt og større hus i Klæbu, men det er uansett et problem. For ansatte skulle jo flytte sammen med pasientene til Klæbu. Nå er status at Klæbu HVS får pasienter men ikke ansatte, og forsøk på å lyse ut etter sykepleiere har så langt ikke gitt ønska resultat. Det har det heller ikke gitt for EC Dahls HVS, som i hui og hast skal ta imot pasientene fra Buran om en måned.

LES OGSÅ: Sykehjemsledelsen sendte bekymringsmelding etter at ansatte sa opp

EC Dahls gjenoppsto fra nedleggelse i overgangen februar/mars, ei uke eller to etter at pasienter og ansatte helt etter planen avslutta drifta og flytta til et nybygd Risvollan HVS. Køa med pasienter som trengte sykehjemsplass var på dette tidspunktet blitt så lang at noe måtte gjøres, og opp fra aska gjenoppsto EC Dalhs på helt usannsynlig kort tid takket være ledere og ansatte på Hjorten HVS, som med ett fikk et nytt hus, flere senger og 20 flere pasienter.

Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune.   Foto: Håvard Jensen

Nye ansatte var det verre med. Det ble rekruttert helsefagarbeidere, men til sykepleierstillingene på «nye» EC Dahls var det ingen søkere. Ingen. EC Dahls bemannes i dag utelukkende av sykepleiervikarer som kommer via vikarbyrå som direkteimport fra blant annet Spania. For så viktig er sykepleierkompetansen at det er faglig umulig å drifte et sykehjem uten.

LES OGSÅ: Nå starter bygging av Nidarvoll rehabiliteringssenter, men enkelte føler seg lurt

Kommunen har mange slike tjenester som er helt avhengig av at mennesker med rett kompetanse, vil jobbe der. Uten dem – ingen tjeneste. Se for deg at vi la ned byggesakskontoret, en skole, eller et par av kjørerutene til renholdsverket mens vi venta på at noen skulle få lyst til å jobbe der? For vår påstand er at det stort sett er venting på bedre tider vi har bedrevet.

LES OGSÅ: Nå glemmer ikke Reidar (64) når han skal ta medisinen sin

Navs bedriftsundersøkelse viste også før pandemien at rekruttering av sykepleiere var et stort problem. Noen mindre lokale, og også nasjonale, forsøk på å få flere kompetente mennesker til sektoren, har aldri gitt ordentlige resultat. Kanskje fordi tiltakene sjeldent er fulgt opp med penger slik at organiseringa av arbeidet blir god, tjenestene designa i tråd med det samtida krever av kommunene, og arbeidsbelastninga blir til å leve med? Så da har vi venta det ut og døyva den organisatoriske smerten ved å definere et stadig lavere behov for personell og kompetanse.

Dette er ikke unikt for Trondheim. Andre kommuner og også KS forteller om de samme problemene. De stadig mer komplekse og spesialiserte tjenestene kommunene driver etter å ha overtatt dem fra spesialisthelsetjenesten, medfører et stort behov for ansatte med høy kompetanse. KS sin arbeidsgivermonitor viser at sykepleiere er den gruppa det er mest krevende å rekruttere, og at denne mangelen på sykepleierkompetanse er et alvorlig hinder for å få gitt innbyggerne helse- og omsorgstjenester.

Årevis med forsømmelse av kommunal helsetjeneste manifesterer seg nå i flyttesjau for 25 pasienter. De skal fraktes over til andre enheter som må forsøke å få ressursene til å strekke til i sommer. De reiser alene. De ansatte blir ikke med, og vi vet enda ikke hvem som skal ta imot dem dit de kommer. Dette er ikke de ansatte eller lederne sin skyld. Ei heller er det kommunalsjef Skaanes sin skyld. Hun har fått i fanget en kabal med halv kortstokk og ordre om å få den til å gå opp. Like fånyttes som det er å rive kortene i to for å få flere, er det å forsøke å få de få ansatte som er igjen, til å dekke hele dette behovet. Det går ikke. Da stikker de. Og nå stakk de.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook