Jeg er ideologisk mot sommerskole fordi det strider med barns rett til fritid og lek, skriver AUF-eren i dette innlegget.  Foto: Privat

Vi må verne om barns rett til lek og fritid

I FNs barnekonvensjon artikkel 31 står det: «Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder, og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.». Barnekonvensjonen er forpliktende for alle land som har ratifisert den. Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991. I 2013 kom barnekomiteen med en generell kommentar til artikkel 31 som peker på at barns rettigheter til lek og fritid er truet i den vestlige verden.

LES OGSÅ: Verdt å prøve ut sommerskole med fag

Dette begrunnes blant annet gjennom det økte fokuset på akademisk suksess blant barn. Det trekkes frem eksempler i kommentaren som sier at «utdanningen i tidlig barndom i økende overfokuserer på faglige mål og formell undervisning fremfor deltagelse i lek og tilegnelse av bredere formulerte utviklings- og læringsmål» (Øksnes og Sundsdal, 2020, s. 63).

Midtnorsk debatt: Dette annus horribilis har for alvor vist hvor viktig og vanskelig læreryrket er

Der en sommerskole, frivillig eller ikke, vil kunne påvirke barnets akademiske suksess, står det i strid med artikkel 31 ettersom det nedprioriterer leken og fritidens verdi fremfor akademisk utvikling. Sliter barnet med det akademiske, vil det kunne være vanskelig å argumentere mot å sende barnet på en sommerskole. Jeg tror at dersom man sender barnet sitt på sommerskole, er det begrunnet med gode tanker og et ønske om at barnet skal lykkes i livet. Det finnes også utvilsomt barn som ønsker å delta, men sommerskolen gjør at barnet mister retten til nettopp lek og fritid. Derfor er jeg kjempeglad for at Arbeiderpartiet i Trondheim har gått imot å etablere en sommerskole, så vi kan verne om barnets rettigheter.

Midtnorsk debatt: Arbeiderpartiets ideologiske motstand mot sommerskole

Jeg er ideologisk mot sommerskole fordi det strider med barns rett til fritid og lek. Forskning viser at fri lek er med på å utvikle barns fysiske og mental helse. Vi må kvitte oss med tanken om at alt handler om akademisk suksess, og at lek er bortkastet tid og uten noen reell nytteverdi. Vi må verne om den frie leken og barns fritid, og lære oss å se på det noe positivt, og ikke som et hinder i akademisk suksess.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook