Skjøla utfartsparkering - plan for fremtidig brøyting

23. april kan man i Adressa lese innlegget «Ga skiløype i gave, men kuttet ned på brøytinga». Innlegget er også publisert i nettversjonen av Midtnorsk debatt. Trondheim kommune kjenner godt igjen den beskrivelsen som gis av brøytesituasjonen sist vinter - parkeringsplassen på Sjøla har ikke blitt så godt brøytet som den burde.

LES OGSÅ: Hovedveien mellom Trondheim og Klæbu åpner etter sommerstengning

Som del av arbeidet med ny FV 704 fra Sandmoen til Tanem har parkeringsplassen blitt utbedret og oppgradert. Da fylkesveien skulle oppgraderes, ble plassen overdratt til Trøndelag fylkeskommune som riggplass, og fylkeskommunen skulle sette parkeringsplassen i stand og overdra den tilbake til Trondheim kommune etter at veiarbeidet ble ferdigstilt. Denne istandsettingen er ikke endelig ferdigstilt, med nytt topplag. Trondheim kommune har dialog mot fylkeskommunen om ferdigstilling av parkeringsplassen. Som en følge av dette har parkeringsplassen ikke kommet inn i en vaktordning hos Trondheim bydrift, og denne vintersesongen har parkeringsplassen kun blitt brøytet i ukedagene når det har vært mulighet.

Parkeringsplassen har vært viktig utgangspunkt for friluftsliv i mange år tidligere. Den nye p-plassen har status som utfartsparkeringsplass for friluftslivet, og den skal driftes deretter. Kommunen mener at Vassfjellområdet har store og varierte kvaliteter som grunnlag for et mangfold av friluftslivsopplevelser for mange ulike brukergrupper gjennom hele året.

Fra kommunens side arbeides det nå med grunnlaget for etablering av Vassfjelløypa - et friluftslivsprosjekt som var et av flere samarbeidsprosjekt knyttet til sammenslåingen av Trondheim og Klæbu kommuner til den nye Trondheim kommune. Vassfjelløypa vil, når den blir bygd, gjøre Skjøla enda mer attraktivt som utgangspunkt for turer hele året.

LES OGSÅ: Snøbrøyting og åkerpløying på Lade

Kommunen vurderer at det er som utgangspunkt for skiturer gjennom vinteren at plassen vil bli aller mest brukt. Med dette utgangspunktet ønsker Trondheim kommune at parkeringsplassen skal driftes etter samme standard som de tilsvarende parkeringsplassene oppe i marka langs Fjellsetervegen. Det skal være, slik det beskrives i leserinnlegget, god tilgjengelighet til plassen inn mot helger og andre perioder med forventet stor utfart.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe