Etter et folkemøte om parkeringssituasjonen på Bakklandet krever naboer nå en dialog med kommunen.  Foto: Christine Schefte

Krever tiltak etter folkemøte

Vi har sendt et åpent brev til Trondheims politikere og kommuneadministrasjon angående parkeringssituasjonen på Bakklandet. Onsdag 21. april ble det avholdt folkemøte på Bakklandet vedrørende parkeringsforholdene i bydelene i regi av Bakklandet og Lillegårdsbakken velforening. Det var stort fremmøte og bred enighet om at situasjonen krever tiltak.

LES OGSÅ: Bakklandet er i ferd med å bli forvandlet til en lokal variant av «Skomakergata»

For tiden pågår det ikke mindre enn tre prosjekter innenfor en strekning på ca. 200 meter, som samlet vil gi en reduksjon på ca. 20 parkeringsplasser (mellom Brubakken og Lillegårdsbakken). Og det innenfor et område som allerede har et stort behov for flere parkeringsplasser. Før denne reduksjonen står 28 på venteliste hos Trondheim Parkering.

LES OGSÅ: – Tror mange har betalt for mye for parkering

De tre prosjektene drives av ulik prosjektledelse – uten korrelasjon til hverandre. Prosjektene beskrives hver for seg som «mindre vesentlige endringer» som ikke utløser krav til reguleringsplan eller nabovarsel. Det blir problemer når flere etater går inn samtidig og justerer hvert sitt «gatehjørne» uten at noen ser helheten.

Det er store avvik fra gjeldende reguleringsplan fra 1994 til hvordan området framstår i dag. Før ytterligere tiltak iverksettes er det behov for en ny reguleringsplan. Vi har gjort utallige forsøk på å komme i kontakt med de ansvarshavende. Ingen tar ansvar. Vi blir vist fra den ene etaten til den andre. Ordfører Rita Ottervik er i brevs form informert, men i sitt tilsvar gir heller ikke hun informasjon om hvem vi kan kontakte for å gi våre innspill. Innspill som kanskje kan gi en løsning på problematikken. I demokratiets ånd forventer vi nå imøtekommelse til vårt ønske om dialog.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe