Situasjonen ved Klettkrysset er skapt av Miljøpakken og Trondheim kommune, mener Frp-politiker Sandaune.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Sagaen om Klettkrysset – et politisk narrespill

Mens bilistene tar regningen i form av økte bompenger, lange køer og livsfarlige trafikksituasjoner, forsøker de ansvarlige å skyve ansvaret over på alle andre enn seg selv. Samtidig fortsetter den politiske galskapen som førte oss inn i denne situasjonen med uforminsket styrke. Saken om Klettkrysset fremstilles, særlig fra fylkesordfører Tore O. Sandvik, som at politikerne og Miljøpakken er uskyldige i den situasjonen man har kommet i. Slik er det ikke.

LES OGSÅ: Slik var de milelange køene

Den tragiske situasjonen på Klettkrysset er skapt av Miljøpakken og Trondheim kommune, mens Sandvik bruker alle retoriske knep for å skyve problemet og ansvaret til Statens vegvesen og regjeringen. Før vedtaket ble fattet, ble vi advart mot å ta vekk den planlagte toplanløsningen for Klettkrysset. Men dessverre var det bare Frp som lyttet til advarslene og stemte for en toplanløsning. Husker jeg ikke feil, så gikk gruppelederen i Trondheim Ap, Sissel Trønsdal, så langt at hun uttalte at dette var en «ansvarlig politikk». I ettertid skylder nå disse politikerne på Statens vegvesen og regjeringen for å slippe unna ansvaret for sine egne vedtak.

LES OGSÅ: Brukte tre-fire timer fra Trondheim til Klett

I fylkestinget denne uken får vi fremlagt en rapport om Klettkrysset som viser hvordan galskapen er satt i system. Rapporten viser at selv om Miljøpakken hadde tilstrekkelig med midler til å velge et annet alternativ for Klettkrysset, så ville en slik tilleggsbevilgning utløst et krav om at tilsvarende midler også ble brukt på kollektiv, sykkel, trafikksikkerhet (!) og miljø. På grunn av dette politiske regimet ville en trafikksikker toplanløsning derfor blitt dobbelt så kostbar som den egentlig er – derfor ble den ikke valgt!

LES OGSÅ: Jubler for transportplanen, men ingen nye penger til Klettkrysset

Frp har hele tiden ment at veger må bygges uavhengig av Miljøpakken fordi den skaper en uavklart og uoversiktlig situasjon. Den gjør at ansvarsforhold blir pulverisert og pengebruken går over styr. I forvaltningsrevisjonen av Miljøpakken får man det svart på hvitt hvor meningsløs og lite funksjonell hele ordningen er. Det er bare så synd at den kun leses av de samme politikerne som har vedtatt den, og som i behandlingen av saken vedtar å «slutte seg til revisors vurderinger», for så å legge den i en skuff og fortsette den hodeløse politikken.

Så sendes regningen til bilistene i form av økte bompenger og en direkte trafikkfelle, som til slutt kan ende i forferdelse og dødsulykker. Samtidig fortsetter det politiske narrespillet i Trondheim og på fylkestinget hvor politikerne peker på alle andre enn seg selv for vedtak de selv har utformet og fattet.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe