FILE PHOTO: A nurse prepares to administer the AstraZeneca/Oxford vaccine under the COVAX scheme against the coronavirus disease (COVID-19) at the Eka Kotebe General Hospital in Addis Ababa, Ethiopia March 13, 2021. REUTERS/Tiksa Negeri/File Photo  Foto: Tiksa Negeri

Opphev patenter og la lavinntektsland produsere vaksiner

Nesten 90 prosent av landene som startet vaksineringen i januar, var høyinntektsland. Mange av de samme landene, inkludert Norge, har stemt nei til et forslag om å midlertidig fjerne patenter og la lavinntektsland produsere vaksiner selv. Det vi er vitne til nå er en fullstendig svikt i global solidaritet.

Vaksinene går i dag i svært liten grad til de som trenger dem mest, men heller til de som betaler mest. Unge og friske i rike land ligger an til å få vaksinen før helsearbeidere og risikogrupper i fattige land. Rike land med gode forutsetninger for å takle pandemien hamstrer vaksiner, mens fattige land må vente lenge på sine første vaksinedoser.

I Norge har vi 470 leger per 100 000 innbygger. I Malawi har de 3. Dersom én eller flere av disse blir smittet eller dør, kan man bare tenke seg hvilke konsekvenser det vil få for helsetilbudet i landet. Når vi legger til mangel på smittevernsutstyr og respiratorer, svekket immunforsvar hos mange og trange boforhold skjønner man at disse landene er mye dårligere rustet til å takle en pandemi enn det vi er her hjemme i Norge.

Enda verre er ringvirkningene av pandemien som man allerede ser i mange fattige land. Pandemien fører til en økning i utrygge aborter og fødsler, fattigdom og seksualisert vold. FN forventer også 13 millioner flere barneekteskap frem mot 2030 som følge av korona.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Norges løsning på vaksinefordelingen har foreløpig vært det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax. Men dette sviktet fort når Norge og andre høyinntektsland valgte å gå utenom Covax og inngå bilaterale avtaler for å sikre seg egne vaksiner.

Samtidig som rike land støvsuger markedet for vaksiner, nekter de lav- og mellominntektsland å produsere vaksiner selv. I oktober i fjor fremmet Sør-Afrika og India et forslag om å midlertidig fjerne patenter på vaksiner, medisiner og annet medisinsk utstyr under pandemien. Produksjonskapasiteten for vaksiner er altfor lav i dag, men kan økes betraktelig dersom fattige land får produsere vaksiner selv. Slik kan vaksinene bli tilgjengelige for alle, også de som bor i lavinntektsland. Dette er et viktig skritt mot bredere global vaksinedekning og en mer effektiv bekjempelse av pandemien.

Unntaket fra den såkalte TRIPS-avtalen har i dag støtte fra 100 lav- og mellominntektsland og nesten 400 sivilsamfunnsorganisasjoner. WHO-sjefen har også flere ganger uttrykt sin klare støtte. Likevel fortsetter en liten gruppe høyinntektsland, inkludert Norge, å hindre gjennomslag av forslaget.

Regjeringen begrunner motstanden mot patentforslaget med at patenter fungerer som motivasjon for forskning og utvikling. Men selskapene er allerede garantert god profitt fra vaksinene. Norge og andre land har gitt store offentlige midler til vaksineutvikling, og til og med garantert kjøp av vaksiner uavhengig av om de blir godkjent eller ikke. Dessuten er vaksinene blitt utviklet på bakgrunn av kunnskap fra basalforskning som er offentlig finansiert og derfor offentlig eie.

Norge står nå overfor et viktig valg: La patenter bidra til tap av utallige liv i fattige land, slik som vi har sett i altfor mange epidemier tidligere, eller støtte patentforslaget, og bruke vår internasjonale posisjon til å vise global solidaritet!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!