Er det greit?

Er det greit at det ligger henslengte elsparkesykler overalt?

Er det greit at elsparkesykler forsøpler bybildet?

Er det greit at utleieselskapene okkuperer byens fellesrom uten å gi noe tilbake?

Er det greit at Naomi (15) skal føle seg redd når hun går til skolen?

Naomi (15) er blind og sliter med å ta seg fram mellom parkerte elsparkesykler.   Foto: Privat

Er det greit at blinde og svaksynte skal føle seg utrygge?

Er det greit at familier med barnevogn må gå ut i bilveien, fordi elsparkesykler sperrer fortauet?

Er det greit at det kjøres sikksakk mellom fotgjengere i 20km/t?

Er det greit at elsparkesyklene er til skade for miljø og trivsel i byen?

Er det greit å ikke ha en promillegrense på elsparkesykkel?

Er det greit at elsparkesykkel kan leies på natta?

Er det greit at risikoen for ulykker på elsparkesykkel er ti ganger høyere enn sykkel?

Er det greit at hvem som helst kan leie en elsparkesykkel?

Er det greit at utleieselskaper tjener grovt på dette?

Er det greit at det ikke har blitt gjort noe med dette ennå?

Jeg bare spør, for noen synes det er greit.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe