Smart City-status gjøres opp hos ordfører Rita Ottervik Siemens-direktør Otto Frøseth i 2015. Innleggsforfatteren mener Trondheim nå har skuslet bort mulighetene til å bli en av de første Smart City-byene.  Foto: Jens Søraa

Energieffektivisering er den beste klimapolitikken

I en kronikk 21. april skyter MDG over målet, miljøet er for verdifullt til det. Det er uklart hva MDG mener med utsagnet: «Fossil energi skal utfases så raskt som overhodet mulig». Vil de fase ut fossil energibruk på land? 40 prosent av energien brukt i Norge er fossil, skal personbiler, lastebiler, anleggsmaskiner, traktorer, snøscootere, dieseltog, båter og ferger, fly og så videre så raskt som mulig gå over på fornybar brensel? Jeg er enig i målet, men jeg tror en brå overgang vil virke mot sin hensikt. Eller mener MDG utfasing av oljeutvinningen i Nordsjøen?

LES OGSÅ: Vi trenger en nasjonal strategi for elektrifisering nå!

Det er ikke bare Høyre som må klandres. Arbeiderpartiet i Trondheim ga for eksempel Siemens og Bellona i oppdrag om å foreslå tiltak for energisparing. Rapporten om Energieffektivisering på 24 sider ble overrakt til ordføreren på et seminar på Rockheim i 2009. Det er ca. ti bedrifter som er gode på energisparing med avdelingskontorer i Norge.

Rapporten innbyr til samarbeid med teknologidelen av NTNU for å øke antall kandidater gode på energisparing. Og ikke minst med milliardbedriften Enova som med alle sine topp fagfolk støtter gode miljøprosjekt. Eksempelvis koster Fosen vind 11 milliarder. Rapporten dokumenterer at hele 25 prosent av dette kan bespares bare i Trondheim, til en liten kostnad.

LES OGSÅ: Ståle Gjersvold er bekymret: Kan elektrifisering av sokkelen gi kraftkrise?

Alle deltakerne på seminaret fikk klisterlappen vist pluss et buff-skjerf med teksten «Smartere bruk av Energi og Trondheim Smart City.» Ordfører Rita Ottervik skrev et sluttord i Energirapporten: «I løpet av de neste to til tre årene er målsettingen å ta ut en betydelig del av det energieffektiviserings-potensialet vi har kartlagt i for Trondheim Smart City.» Trondheim kunne blitt en av de første Smart City-byene, men rapporten havnet i ordførerens store skuff.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook