Steinar Vatne i Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag slår et slag for kornbonden.  Foto: Privat

Et kornmirakel og noen mysterier

Sist høst ble tidenes sesong for mathvete i Norge. Rundt 1970 hadde vi knapt nasjonal matkornproduksjon, i år tippet produksjonen 90 prosent av behovet. Dyktige bønder og god forskning og rådgiving har gjort dette mulig. Dette er en av de største positive revolusjonene i norsk landbruk. Eller skal vi kalle det et mirakel?

LES OGSÅ: Jordbruksoppgjøret prioriterer korn, frukt og grønt

Mirakel, som navnet på den gode norske hvetesorten med overlegne bakekvaliteter. Som til tross for at den ikke er enkel å dyrke, er flittig benyttet av østnorske kornbønder. En av de virkelige bærebjelkene i norsk selvforsyning. Beredskap i praksis. 28 prosent av energien i maten vår kommer fra korn, mens 14 prosent kommer fra kjøtt.

Det første mysteriet er at norske kornbønder ikke får skikkelig betalt for denne jobben. Hvis man trekker fra en normal forrentning på egenkapitalen på et gjennomsnittskornbruk, er det ikke igjen penger til arbeidsvederlag. Sagt på en annen måte, kornbonden arbeider gratis. Dugnad for folks daglige brød. Det neste mysteriet er at såpass mange kornbønder driver videre under disse forholdene. Takk og lov for at de gjør det, men hvor lenge tror dere det varer? Neppe evig. Kornarealet er allerede tilbake på nivået vi hadde i 1970.

Det tredje mysteriet er at det er så lite bekymring for kornbøndene blant andre bønder. Arbeidsfordelingen i landbruket er at vi produserer korn der det er mulig, og forbeholder mye av husdyrproduksjonen til distriktslandbruket. For at denne politikken skal virke, er det en forutsetning at kornbonden tjener så godt at han fortsetter med korn og ikke begynner med drøvtyggere og gras. I dag er ikke de økonomiske forutsetningene i kornproduksjonen på plass, og husdyra flyttes dermed til flatbygdene og distriktslandbruket legges øde.

For at mirakelet skal leve videre, trenger vi et sammenhengende lønnsomhetsløft i kornproduksjonen de kommende årene. Det er nødvendig at dette løftes fram i årets jordbruksforhandlinger.

Bylinebilde av Steinar Vatne er fjernet fordi det var bilde av feil person

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook