Ap tviholder på en ruspolitikk som i altfor mange år har feilet, skriver lederne i Unge Venstre i Trondheim.  Foto: NTB / Scanpix

Vi er ekstremt skuffa over Arbeiderpartiet

På Arbeiderpartiets landsmøte landet partiet på at de ikke ønsker å støtte regjeringens rusreform, vår tids viktigste sosialpolitiske reform. Dette var Arbeiderpartiets mulighet til å vise at de står opp for de svakeste, lytter til forskning og kunnskap og viser empati for rusavhengige. Men de sviktet. Vi er enormt skuffa.

LES OGSÅ: Skuffa AUF-ere inviteres herved til å melde overgang til MDG

Med dette har de mistet all sin troverdighet innen sosialpolitikk. Å skrote rusreformen er et forkastelig svik av et sosialdemokratisk parti som ønsker å strekke ut hånden til, de på bunnen og hjelpe de som trenger det aller mest. I stedet har de valgt den linja som tydelig ikke har fungert og som dreper 260 mennesker årlig. De vil hjelpe alle, men ikke de som trenger det mest.

LES OGSÅ: Støre vant slaget om rusreformen

Vedtaket som ble gjort på Arbeiderpartiets landsmøte, går ut på å avkriminalisere rusbruk kun for dem som allerede er avhengige. Det er vanskelig å se for seg hvordan et slikt forbud skal utformes og håndheves, selv hvis man ser bort fra at det ville vært direkte grunnlovsstridig, da det ikke innebærer likhet for loven. I tillegg er dette et svik mot ungdommen.

Vi unge er blitt brukt som et hovedargument for å beholde dagens ruspolitikk fordi «vi må skremme unge til å ikke bruke rus». Men det som var rusreformens intensjon, var nettopp å hjelpe de som allerede sliter fra før. Det kan være ungdommer som har psykiske lidelser, som har vokst opp i vanskelige strøk eller som kanskje ikke føler at de passer helt inn.

LES OGSÅ: Rusreformen svikter ungdommene!

En rusreform ville hjulpet unge, ikke motsatt. Vi har urettferdig blitt brukt som offer for å støtte politikernes maktkåthet. Regjeringens rusreform lytter til rusreformutvalgets rapport, en 417 siders rapport basert på kunnskap og forskning. Den har motbevist tanken om at straff hjelper. Arbeiderpartiet har nå valgt å høre på Vedum og Listhaugs populisme og magefølelse istedenfor sunn fornuft. Men hva de føler er rett, er absolutt ikke det som virkelig er det. Og dermed skal alle med, men ikke rusavhengige.

Ap tviholder på en ruspolitikk som i altfor mange år har feilet. De tviholder på en straffelinje som ødelegger, stigmatiserer og kjeppjager mennesker ut livet. De tviholder på en politikk som driver opp overdosedødsfallene – ikke ned. De tviholder på fortida og kaster fremtida vår ut i avgrunnen.

Mens vi fortsatt venter på en rusreform, renner menneskeliv mellom fingrene våre, og inntil valgnatten den 13. september vil 107 liv gå tapt grunnet overdose. Straff hjelper ingen, og det skulle rusreformen gjøre noe med. Men slik blir det altså ikke. Dette sviket håper vi alle husker når de går til valgurnene i høst.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!