NKP vil ha seg frabedt å bli slått i hardkorn med facister og terrorister.  Foto: Adresseavisen

Brønnpissing, Myrvold?

Forfatteren Hølmebakk brukte uttrykket om virksomheten til de som bevisst forurenser den politiske debatten med rykter, usannheter og hykleri. Ordfører Myrvold (H) på Ørlandet formidler til oss i et hjertegodt innlegg i Adressa den 14. april sin sympati med ofrene for 22. juli-tragedien. Han mener at det politiske oppgjøret som aldri kom skyldes «berøringsangst.» Selv virker han ikke redd for å berøre noe oppgjør.

LES SOFIE ROSTEN LØVDAHL: Har vi glemt 22. juli?

LES SVARET FRA GEIRMUND LYKKE: 22. juli – et angrep på mine verdier

Denne gang et oppgjør med forslitte politiske fraser som høyrekreftene har gitt til beste i 100 år mot kommunismens fordervelse for land og folk. «Vi reagerer med avsky på nazisme, fascisme, politisk islam og kommunisme» som må bekjempes, er hans parole mot nye terrorangrep. Vi er enige i å bekjempe nazisme og islamsk terrorisme. Det er Norges Kommunistiske Parti s (NKP) faste ideologiske ståsted.

Men NKP vil ha seg frabedt å bli slått i hartkorn med nazister og islamske terrorister. Myrvolds påstand som rammer NKP, som stiller til valg til Stortinget, er innenfor Hølmebakks karakteristikk av forurensende bidrag. 22. juli-attentatet var ideologisk motivert like mye, om enn mer, mot kommunister som sosialister og «kulturmarxister». Som Myrvold, reagerte Breivik også med avsky mot kommunistene. Allikevel vil vi ikke skyve ordføreren på Ørlandet inn i Breiviks brune selskap.

Se panelsamtalen: Renate Tårnes, Sofie Rosten Løvdahl og Hallvard Notaker om det vanskelige oppgjøret etter 22. juli

I motsetning til Høyres politiske historie før, under og etter den 2. verdenskrig, gir NKPs historie norske kommunister rett til å gå med rak rygg. Før krigen var NKP eneste parti som advarte mot den framvoksende fascismen i Europa. Høyrekreftene jublet for Hitler. For «Høire» var Hitler Europas frelser. Unge Høire skrev i 1933 at Hitler var « den europeiske sivilisasjonens redningsmann.» (!)

NKP var det eneste partiet som drev sivil og militær motstand mot okkupantene. Vel 2/3 av sentralstyrets medlemmer ble drept. Derimot gikk et høyst levende Høire inn for å avsette kongen og regjeringen etter tysk befal. Seinere har Høyre støttet grusomhetene i Vietnamkrigen, samtlige diktaturer i blant annet Sør Amerika og ikke minst terrorbombingen av Jugoslavia og Libya.

Synderegisteret er mye lenger, Myrvold. Men alt er i pakt med Høyres idealer om menneskerettigheter. Alle terrorhandlinger i Norge mot sosialister og kommunister er utført av mennesker med høyreekstreme idealer og voldsromantiske holdninger. Terroristene har mer slektskap med Høyre og Frp og intet med NKP og andre partier på venstresida. Vi står foran en valgkamp. Vil Myrvold og Høyre legge seg på et nivå med brønnpissing mot NKP i debattene? Greit å vite.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe