Problemet er at regjeringens forslag til rusreform er at de ikke skiller mellom om man er syk eller om man er en ungdom som ruser seg fordi det er kult, skriver Sp´s stortingskandidat i Sør-Trøndelag.  Foto: Rune Petter Ness

Hvordan forklare at narkotika er ulovlig, men ikke straffbart?

Debatten knyttet til rusreformen går varmt i media om dagen. Skal man følge resonnementene til regjeringen og deler av Arbeiderpartiet, virker det som om man enten må hjelpe syke mennesker og legalisere alt, eller gjøre ingenting. Slik kan vi ikke behandle en så viktig sak!

LES OGSÅ: Vil ramme oss hardt politisk

Vi er alle enige om at rusavhengige skal få hjelp istedenfor straff. Senterpartiet har selv foreslått i Stortinget at vi skal endre loven slik at rusavhengige ikke kan straffeforfølges for bruk eller besittelse av narkotiske stoffer. Problemet er at regjeringens forslag til rusreform, hvor man foreslår en generell avkriminalisering av narkotika, ikke skiller mellom om man er syk eller om man er en ungdom som ruser seg fordi det er kult.

LES OGSÅ: Rusavhengige Odd Erlings bønn til Arbeiderpartiet

Den generelle avkriminaliseringen innebærer at man skal kunne dra rundt med blant annet ti gram cannabis, to gram kokain og to gram heroin samtidig uten å bli straffet. Ved at man legaliserer store mengder narkotiske stoffer på denne måten, sier man implisitt at det er greit å gjøre det. Allerede nå ser vi ungdommer som regner ut hvor mye stoff man kan begynne å ha med seg på fest. Jeg er redd at resultatet av dette blir at vi senker terskelen for å teste narkotika en gang, som deretter gjør det litt lettere å gjøre det en gang til, og så har man det gående.

Alle vil ikke bli rusavhengige, men ved å gjøre det første eller andre møtet med narkotiske stoffer mindre ulovlig, tar vi vekk den aller største grunnen vi ungdommer har i dag for å ikke prøve oss frem. Det vil føre til at flere utsettes for stoffene i første omgang, og da økes også sannsynligheten for at flere blir avhengige. Samtidig tar rusreformen fra politiet og helsetjenestene de virkemidlene de har til å følge opp de ungdommene som er på vei ut på skråplanet i dag.

LES OGSÅ: Ap vil ha rusforhandlinger uten Venstre

Trøndelag har hatt stor suksess med tilbud om ruskontrakter hvor ungdommer som blir tatt med narkotika, får tilbudet om å slippe straff og å få dette på rullebladet dersom de over tid går med på å bli rusfrie. Dette med tett oppfølging på veien på flere områder. En slik oppfølging vil ikke bli mulig å gjennomføre med regjeringens rusreform fordi politiet ikke har hjemmel til å følge de opp, noe de har slått alarm om flere ganger i media de siste ukene.

Istedenfor foreslår regjeringen at man blir forpliktet til å stille til én samtale med en kommunal rådgivningstjeneste. Ønsker man da ikke kommunens hjelp, innebærer kun samtalen å bli fortalt om skadevirkningene av narkotika. Dette er en betydelig nedgradering fra dagens tilbud. For hvordan skal man egentlig forklare at narkotika er ulovlig, men ikke straffbart?

LES OGSÅ: Derfor ønsker vi den nye rusreformen velkommen

LES OGSÅ: Vi helsesykepleiere settes sjakk matt av rusreformen

Et bedre alternativ ville vært å styrke de eksisterende ordningene, det forebyggende arbeidet og sikre at vi har et bra nok hjelpeapparat til å følge opp de som trenger det. Dessverre sier regjeringens rusreform veldig lite om denne delen av dagens ruspolitikk. Derfor må vi kunne ha to tanker i hodet samtidig i denne debatten. Mennesker som er rusavhengige og syke, skal få den hjelpen de trenger for å komme seg tilbake i samfunnet. Men denne vinningen går opp i spinningen dersom resultatet blir at vi senker tersklene og enda flere unge ledes ut i rusavhengighet på veien.

Konsekvensene av det, både for de personene som blir berørt og samfunnet for øvrig, er mye større enn om man tørr å ta seg tiden til å tenke alternativt på veien. Jeg utfordrer Arbeiderpartiet og regjeringen til å være med oss på å gjøre akkurat det.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe