Men hvor stor plass har egentlig besteforeldre i familien og barnas liv i dag? Det som er sikkert, er at mye har skjedd med familiestruktur og samlivsmønstre, særlig de siste 40 årene, og dette har også har påvirket besteforeldrenes oppgaver og rolle, skriver debattanten.   Foto: Jan Haas (illustrasjonsfoto)

Besteforeldre + barnebarn = sant!

Om eventyr. Besteforeldre har til alle tider hatt en viktig plass i familien og barns liv. Det gjenspeiles blant annet i folkeeventyrene, som i folkeeventyret «Rødhette og ulven», og som i Alf Prøysens sang «Romjulsdrøm» om fireåringen og det etterlengtede «bæssmorfang». Farfar fikk også sin plass i Odd Nordstogas sang «Farfar i livet». Dette er tekster som lovpriser nærhet og kjærlighet mellom besteforeldre og barn.

Men hvor stor plass har egentlig besteforeldre i familien og barnas liv i dag? Det som er sikkert, er at mye har skjedd med familiestruktur og samlivsmønstre, særlig de siste 40 årene, og dette har også har påvirket besteforeldrenes oppgaver og rolle.

Samfunnsmessige forutsetninger. Den største endringen kom med industrialiseringen. I jordbruket ble hesten byttet ut med traktoren og andre arbeidsintensive maskiner. Det var ikke lengre behov for så mange hender i arbeidet på gården, og besteforeldrenes oppgaver ble gjennomgående mer eller mindre overflødige, og mange unge flyttet til de nye industristedene.

Fra 1950-tallet fikk vi en økonomisk oppgang som bidro til fremveksten av velferdsstaten. Sammen med utviklingen av et stadig mer differensiert arbeidsliv, ga det folk flest, og kvinner spesielt, et større handlingsrom, og senere grunnlag for andre familiekonstellasjoner.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Nye familieformer. Det var først fra 70-tallet at nye familieformer så dagens lys. Det ble etter hvert mer alminnelig at foreldre skilte lag samtidig som stadig flere valgte å leve i samboskap. En ny trend var også økning av gjengifte og nye familiedannelser, ikke sjelden med barn fra tidligere samliv. I denne tiden økte også antall enslige foreldre i hovedsak enslige mødre. Denne utviklingen setter nye premisser for relasjonen mellom besteforeldre og barn.

Besteforeldrebølgen. Med velstandsutviklingen kom også økt levealder. Det betyr at eldre mennesker gis mulighet til å være besteforeldre over et lengre tidsspenn i livet sitt enn tidligere. Fra barnas perspektiv betyr det at også barn har besteforeldre lengre i livet sitt enn tidligere. Hele 40 prosent av norske ti-tolvåringer har alle fire besteforeldre i livet som betyr at det blir flere besteforeldre pr barn. Siden færre barn har søsken, øker også muligheten for at besteforeldre får mer tid til hvert enkelt barn.

Besteforeldres betydning. Nyere tidsbruksundersøkelser viser at besteforeldrene bruker stadig mer tid sammen med barnebarna. De bidrar både praktisk og på emosjonelt vis. Det er imidlertid forskjell på hvem som gjør hva. Bestefaren engasjerer seg oftere i aktiviteter i barnebarnas ytre miljø som i fritidsaktiviteter og skolearbeid. Mens bestemoren bidrar med sosial og emosjonell nærhet, og som bindeledd til øvrig familie. Mange barnebarn holder kontakt med besteforeldrene også i voksen alder. Flere undersøkelser gir grunnlag for å si at besteforeldre generelt sett fungerer som en stabiliserende faktor i barnebarnas liv, og som støtte for en trygg psykososial oppvekst.

Som familieterapeut møter jeg, fra tid til annen, også familier i konflikt, hvor relasjonen mellom besteforeldre og barnebarn er i press. I dag er det vanlig innen nyere praksisformer i familieterapi, at både barn og besteforeldre deltar i samtalen. Det gir muligheter for å opprettholde og utvikle gode relasjoner. Det er viktig. For til syvende og sist er det nærhet og kjærlighet som er viktigst både for de det angår og for samfunnet for øvrig.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!