Med 3-4 års anleggsperiode med sprengning må dette være noe av de største inngrepet som er planlagt gjennomført i en norsk bydel noen gang, skriver nabo og tidligere politiker.  Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Ocean Space Center med ny slepetank - på Tyholt?

Sintef sammen med NTNU skal forske på teknologi som i hovedsak skal hjelpe oss til å forstå havets biologi. Kunnskapen vi erverver skal vi bruke til å utnytte alle havets ressurser på en bærekraftig måte. Det vil kunne omfatte utnyttelse av nye energiformer, nye medisiner, mineralutvinning og ikke minst lære oss mer om havet som et stort uutnyttet spiskammer. Det trengs hvis vi skal femdoble matproduksjonen fra havet slik at Norge kan bidra til å fø en stadig økende befolkning i verden.

LES OGSÅ: Slik vil Ocean Space Center ruve på Tyholt

Dette var bakgrunnen for Havromskonferansen som ble holdt på NTNU 12. mai 2016. Konferansen ble holdt i regi av Arbeiderpartiet, LO og Tekna. Deres ledere var alle representert sammen med tung fagekspertise fra fiskeri og havbruk, samt teknologi med blant andre Unni Merete Steinsmo fra Sintef. Riktignok ble Tyholt bare så vidt nevnt på konferansen, og at det i forbindelse med forskning trengs laboratorier, er forståelig. Men jeg tror ingen, jeg sier ingen i forsamlingen, verken tilhørere eller innledere forestilte seg at skipsmodelltanken fra 1981 skulle rives og erstattes med et monsterbygg på 280 meter lengde. Den får en dybde på 20–30 meter, og skal blant annet inneholde en såkalt slepetank. Et slik anlegg hører ikke hjemme i et etablert boligstrøk. Det bør alle skjønne! Stygt er det også, til gagns!

LES OGSÅ: I fjor høst bevilget Stortinget 40 millioner kroner til forprosjektet for OSC

Tyholt har som de fleste bydeler noen grøntdrag og grønne lunger. I 1939 da den første tanken ble bygd, var hele Strinda ei grønn lunge. I dag er det knapt nok grøntdrag igjen! Ovennevnte prosjekt vil, hvis det skulle bli gjennomført, skape ulidelige tilstander i anleggsperioden. Det vil bli nyttet tusenvis av kilo sprengstoff med påfølgende støy og rystelser i et område på 5–600 meter radius fra sprengingsstedet, i 3–4 år. Støy, støv og trafikkproblematikk i anleggsfasen vil vi naboer engasjere egen ekspertise på. Rystelsene vi som naboer ble påført under siste utbygging, var ubehagelig nok. Men med 3–4 års anleggsperiode med sprengning må dette være noe av de største inngrepet som er planlagt gjennomført i en norsk bydel noen gang.

LES OGSÅ: Fire handlekraftige kvinner kan få lagt Ocean Space Centre der det bør ligge: Ved sjøen!

LES OGSÅ: Statsbygg vil lytte til naboprotester

Sintefs planer skal behandles av Trondheim kommune, naturligvis. Jeg tør minne ordfører Rita Ottervik om hva hun sa til meg da vi hadde avslutningsfest for avgående bystyre i 2003: «Du får være vaktbikkje for de grønne verdier, du Arne». Denne «bikkja» er snart for gammel og tannlaus.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe