Beboere på Øvre bakklandet mener kommunen bryter pla- og bygningsloven.  Foto: Adresseavisen

Trondheim bryter plan- og bygningsloven

Trondheim kommune planlegger en ombygging av parkeringsplassen nederst i Lillegårdsbakken. Dette er et omfattende tiltak som berører mange beboere i området, og som krever at det utferdiges formelt nabovarsel i samsvar med Plan- og bygningsloven. Ingen av naboene har fått slikt varsel. Ad omveier har vi funnet fram til skisser av hvorledes dette er tenkt, men har ikke hatt noen formell mulighet til å kommentere planene.

LES OGSÅ: Det bor jo folk på Øvre Bakklandet

Etter samtale med prosjektansvarlig lover hun å sende ut nabovarsel, tilsynelatende uten mulighet til å påvirke planene ettersom kommunen mener at dette er «et mindre tiltak som ikke er søknadspliktig». Dette er en omgåelse av plan- og bygningsloven som klart sier at tiltak som i vesentlig grad påvirker naboene, krever nabovarsel. Det planlagte tiltaket kan også være i strid med reguleringsplanen av 1994. Arbeidet skal starte på mandag, og vi er bedt om å flytte bilene våre vekk i nesten fire måneder. Da er det ikke snakk om at dette er et «mindre tiltak»!

LES OGSÅ: Her blir det enveiskjøring

Dette tiltaket vil redusere antallet parkeringsplasser i området, hvor parkeringssituasjonen allerede er sprengt. Vi som bor her, har ingen andre alternativer. Normalt pålegges boligeiere å sørge for parkering på egen tomt. Det er ikke tillatt på Bakklandet. Fremkommelighet for syklister og gående er allerede godt ivaretatt og krever ikke dette tiltaket. Tvert om vil flere sitteplasser og grønne lunger i området antakelig føre til økt forsøpling fra forbipasserende, noe vi har nok av fra før.

LES OGSÅ: Vil fjerne p-plasser for å bygge park på Trondheims mest populære byrom

Dette er åpenbart politisk bestemt, og er nok dypest sett enda et systematisk tiltak for å gjøre det vanskelig å ha bil for oss som bor i byen. Kommunen bryter Plan- og bygningsloven hvis de starter arbeidet nå!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook