En felles Trøndelag tingrett blir faglig sterkere og mer fleksibel enn de fire tingrettene hver for seg, skriver konstituert sorenskriver Leif Otto Østerbø.  Foto: Morten Antonsen

Ny domstol i Trøndelag: Når fire tingretter blir én

Stortinget har besluttet at Namdal tingrett, Inntrøndelag tingrett, Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett skal slås sammen til en ny tingrett – Trøndelag tingrett. Den nye domstolen dekker hele Trøndelag fylke og etableres fra og med 12.04. 2021. De fire domstolene som slås sammen til Trøndelag tingrett, er veldrevne, og oppfyller de krav som er stilt til dem.

LES OGSÅ: Senterpartiet på ville veier om norske domstoler

Takket være kompetente og endringsvillige medarbeidere har tingrettene i Trøndelag også arbeidet seg godt gjennom pandemien i samarbeid med de eksterne aktørene. Utgangspunktet for fremtiden er godt, og domstolen vil fortsatt arbeide hardt for å opprettholde den høye tilliten i samfunnet. Samfunnet utvikler seg raskt og tvistene for domstolene blir stadig mer komplekse, både rettslig og bevismessig. Samlingen til en tingrett i Trøndelag er derfor nødvendig for å sikre en fremtidsrettet domstol som vil levere domstolstjenester av høy kvalitet for alle.

LES OGSÅ: Saksbehandlere: Ja til to domstoler i Trøndelag!

En felles Trøndelag tingrett blir faglig sterkere og mer fleksibel enn de fire tingrettene hver for seg. Tingretten vil opprettholde sin tilgjengelighet og lokale forankring med faste, bemannede rettssteder i Namsos, Steinkjer, Brekstad og Trondheim. Å samle tingrettene i Trøndelag til én, gir best mulig domstolstjenester til borgerne gjennom riktige avgjørelser til rett tid, også i fremtiden.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe