Internasjonal forskning viser at inntekt er en svært god indikator på en persons klimautslipp, skriver økonomiprofessoren i dette innlegget.  Foto: Privat

Inntekten din avslører klimautslippene dine

Adresseavisen skriver den 31. mars om klimagassutslipp, og at bankkontoen avslører hvor store de er. Alt du bruker penger til fører til klimagassutslipp og ingen kan konkurrere med banken om å ha nesten full oversikt over hva du driver med. Dette sier konsernsjefen i Sparebank 1. Det banken har gjort, er å ta i bruk en modell som forsøker å beregne klimagassutslipp fra banktransaksjoner. Jeg tviler på presisjonen av disse beregningene, og kan isteden foreslå en annen modell som er langt mer treffsikker. Det handler rett og slett om sammenhengen mellom inntekt og klimautslipp, eller karbonavtrykket.

LES OGSÅ: Klimaendringene skjer i Trøndelag nå. Er du klar over det?

Statistisk materiale fra mange land, bearbeidet av en lang rekke forskere og internasjonale organisasjoner, viser at inntekt er en svært god indikator på en persons klimautslipp. Denne sammenhengen er slik at den såkalte inntektselastisiteten er omtrent lik en. Dette betyr at en dobling av inntekten gir en forbruksøkning som dobler karbonavtrykket.

Jeg vet ikke hva konserndirektøren i Sparebank 1 har som årslønn, men tipper at den ligger i området 5–10 millioner kroner. Basert på norsk og internasjonalt tallmateriale har dermed bankdirektøren et karbonavtrykk som kan være 10–20 ganger høyere enn sykepleieren med 500 000 kroner i årslønn. Mens sykepleieren har et årlig karbonavtrykk på kanskje 10 tonn, har bankdirektøren statistisk sett dermed et utslipp på 100–200 tonn. Dette er kjent uten å se på banktransaksjonene.

LES OGSÅ: Klimaendringene gjør at mange nye arter kommer på den nye rødlista

Dette ikke for å moralisere over karbonavtrykket til bankdirektøren og påpeke det faktum at han bruker langt, langt mer av en knapp ressurs – jordas bærekraft- enn sykepleieren. Men av flere grunner er det viktig å bringe inntekt og økonomisk styrke inn i diskusjonen av klimagassutslipp. En viktig grunn er bruken av virkemidler i klimapolitikken.

LES OGSÅ: Klesindustrien er en miljøversting – det vil Synne og Astrid gjøre noe med

Når det for eksempel gjelder biler og bilbruk, er det slik at politikken til Høyre-regjeringen har vært til sterk fordel for de velstående. Hvorfor skal det være slik at en stor Tesla, som er forbeholdt de rike, blir (indirekte) subsidiert med hundretusenvis av kroner av staten, mens veibruksavgift og CO₂-avgift rammer folk som ikke har råd til elbil? Veibruks- og CO₂-avgift er fornuftige avgifter og i tråd med forurenser skal betale-prinsippet, men det mangler mekanismer i den økonomiske politikken som sikrer rettferdighet av byrder og gevinster.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe