Jeg føler at min kompetanse er vingeklippet, og at mitt bidrag til fellesskapet er mindre verdsatt, skriver debattanten.  Foto: Illustrasjon: Shutterstock

Pensjonsranet!

Jeg spurte en gang en pålitelig politiker om min kommende pensjon var noe jeg rettmessig hadde opparbeidet meg. Svaret var da: Ja! Gleden var derfor stor da de første utbetalingene kom fra min Nav og statens pensjonskasse. Jeg noterte meg min totale utbetaling.

LES OGSÅ: Regler som trer i kraft fra nyttår

En måned senere etter å ha hatt noen vikartimer på en ungdomsskole, fikk jeg brev fra Statens pensjonskasse om at min pensjon ville bli redusert i forhold til inntjening ved å ta vikartimer. Etter å ha orientert meg i systemet ser jeg at Statens pensjonskasse ønsker at jeg skal be min arbeidsgiver om «pensjonistlønn». En lønn som ligger atskillig lavere enn min kompetanse ville ha utløst.

Hadde jeg brukt min kompetanse på en privat arena, kunne jeg ha tjent ubegrenset uten at pensjonskassen har reagert. Hvorfor er det slik at Statens pensjonskasse har lov til å ta av min opptjente pensjon? Jeg føler at min kompetanse er vingeklippet, og at mitt bidrag til fellesskapet er mindre verdsatt.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe