Etter at mange verneverdige bygninger på Lade og andre steder har blitt bygget inn av nye hus, har man nå hatt fokus på å bevare kulturlandskapet på Lade, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Å verne et kulturlandskap krever en nennsom hånd

Nå skal den tredje utgaven av byggeprosjektet på gartneritomta på Lade behandles 10. april. Endringen er etter manges syn for liten fra tidligere utkast. Skal det utvikle seg med denne farten, vil det ta lang tid før ladebeboerne er fornøyd. Høyden på byggene er noe redusert, men det er fremdeles både fem etasjers og et fire etasjers hus. I tillegg er det en maksimal utnyttelse av tomta og ingen grønne lunger. Prosjektet gir et kompakt uttrykk. Det bør vær mellomrom mellom byggene langs Østmarkveien og mot Lade Alle.

LES OGSÅ: Vi må sette en fot i bakken på Lade

Etter at mange verneverdige bygninger på Lade og andre steder har blitt bygget inn av nye hus, har man nå hatt fokus på å bevare kulturlandskapet på Lade. Vi har sett frem til å la Lade og Ringve gård få hovedrollene i dette området. Kommunen har tidligere vært restriktive for høy bygging her. Bebyggelsen bak Lade gård er et eksempel på at det er tatt hensyn til å la gårdsanlegget ligge «i fred».

LES OGSÅ: En byplanlegging som bør gi strykkarakter

Hvis det nye utkastet til bygging går gjennom, vil utsikten mot nordsiden av Lade Alle domineres av en kompakt murvegg med høyere hus bakenfor. Kulturlandskapet på Lade druknes i betong. I diskusjonen om bygging på dette området, har ønsket om å ha mest mulig nybygging bynært vært aktuelt, også fordi det finnes butikker og skole i gangavstand, og derfor er et ideelt sted. Ønske om mest mulig bygging på Lade kolliderer med ønske om å ta vare på kulturlandskapet. Å verne et kulturlandskap krever en nennsom hånd.

LES OGSÅ: Riksantikvaren og kommunen settes på prøve på Lade

LES OGSÅ: Å planlegge byen med bind for øynene

De siste årene har det vært en kolossal bygging på Lade. I områdene sør for Lade Alle, er det fremdeles mange prosjekt som ikke er realisert. Jeg lurer på hvor mange boliger som er planlagt totalt? Skal vi unne oss noen områder som gjør at vi kjenner oss igjen i kulturlandskapet på Lade? Det er min utfordring til politikere og byarkitekt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook