Når jeg går gjennom planene fra utbygger blir jeg svært overraska og skuffa. Dette gir mer følelsen av Gotham City enn noe annet, skriver innleggsforfatteren..  Foto: Rett Hjem Arkitekter

Nei til høyblokker og fortetting på Saupstad!

26. mars kunne vi lese på facebooksidene til saupstad.no at det nå foreligger et forslag fra utbygger om hvordan det lovede nye torget på Saupstad skal se ut. Dette er noe vi som innbyggere på Saupstad har sett fram til. Vi har medvirka gjennom bydelsundersøkelser og frivillighet, og har vært klare på at vi ønsker et vitalt og levende torg som innbyr til aktivitet. Flere grøntområder, benker og parkanlegg, muligheter for å være ute sammen. Dette er sjølsagt viktig overalt, men det er særdeles viktig i tettbebygde områder med blokker, der folk primært sett ikke har egen hage.

LES OGSÅ: Beboernes interesser fremstår mindre viktig

Når jeg går gjennom planene fra utbygger blir jeg derfor svært overraska og skuffa. Dette gir mer følelsen av Gotham City enn noe annet. En koloss av et senter og et blokkompleks med 280 leiligheter fordelt på 7–8 etasjer er tegnet inn over hele området der parkeringsplassene og Saupstadsenteret ligger i dag. Det nye senteret er høyt og tegna tett inntil vegen, all mulig horisont er tegnet vekk, og de få flatene som er igjen å anlegge torg og park på, er bygd igjen. Det vesle grøntområdet som er tegna inn, befinner seg oppå taket på det foreslåtte senteret og framstår som svært privatisert.

En kan si mye om Saupstadsenteret slik det framstår i dag både når det gjelder utforming og standard, men det ligger i hvert fall noenlunde i flukt med terrenget og gir luft i området. Området er i utgangspunktet tett bebygd med blokker fra før, men det er lavblokker med grøntområder mellom, noe som framstår som mindre inngripende. Det burde være det minste man kan forvente av dagens arkitektur også: At man handler på områdets premisser, og ikke fortetter verken i høyde eller bredde. Her blir det viktig med minst mulig inngripen i terrenget og mest mulig plass til mennesker.

Kommunedirektøren uttrykker skepsis til tegningene og ønsker tilbakemelding fra beboerne. Vi har medvirka og spilt inn til områdeløftet i årevis, og jeg tenker at innspillene vi har kommet med fortsatt er gyldige. Jeg ber om at kommunen tar fram igjen disse og ber utbygger redegjøre for hvordan beboernes ønske om et vitalt torg, mer og bedre uteområder og et oppgradert sentrum er ivaretatt i dette forslaget.

Slik forslaget framstår nå, handler dette mest om profitt og ikke om menneskers behov for et levende og estetisk lokalmiljø. Forslaget bør forkastes og utbygger sendes tilbake til tegnebrettet. Jeg oppfordrer med det samme andre beboere i området om å studere planene og sende inn innspill Trondheim kommune.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook