Min oppfordring til Museene i Sør-Trøndelag (MiST), der de to nevnte museene hører til, er å bidra til at folks engasjement blir tatt vare på og utviklet, skriver debattanten.  Foto: Christine Schefte

Et nytt museum for kunst og design skal løfte blikket

Horisonten blir i disse tider stadig lavere. Vi har godt av å løfte blikket og vi må planlegge for ei tid da vi kan leve og møtes slik vi gjorde før. Vi trenger drømmer om hva vi skal gjøre når denne tida er over. Vi trenger også noen felles store prosjekter som kan engasjere mange, og som skaper optimisme og tru på at vi kan glede oss sammen. I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad. I 2025 skal det arrangeres VM på ski i Trondheim. Et nytt museum for kunst og design skal også planlegges og realiseres i løpet av de neste ti åra. La oss drømme og være engasjerte. La oss bruke tanken på disse begivenhetene til å heve vår livshorisont.

LES OGSÅ: Er ett museum bedre enn to?

Sissel Guttormsen, Kunstindustrimuseet og Johan Börjesson, Trondheim kunstmuseum kom med et viktig og godt bidrag i sin kronikk «The big why» – et nytt museum skal løfte samlingene! (Adresseavisen, 5. mars, 2021) De ønsker, som jeg tolker dem, å få oss alle til å heve blikket og med det horisonten litt over kanten på munnbindet. De ønsker en diskusjon om hva et nytt museum for kunst og design kan bli. De vil begynne med innholdet. Det vil si at de skal vurdere hva som kreves for å ta vare på samlingene, hvordan kunnskapen om dem skal utvikles og formidles. I neste omgang skal de definere hvilke krav som må stilles til de bygningene eller det bygget som kan tilfredsstille disse kravene. La oss støtte dem i dette arbeidet.

LES OGSÅ: Tre eksempler på elendige grønne valg

LES OGSÅ: Svarer Daniel Johansen: Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen

Min oppfordring til Museene i Sør-Trøndelag (MiST), der de to nevnte museene hører til, er å bidra til at folks engasjement blir tatt vare på og utviklet. Hvordan kan MiST og museene etablere et samspill mellom seg og publikum, slik at dette blir mulig? Dette samspillet starter nå, og skal vare også etter at dette store prosjektet er realisert. Det krever i hvert fall en stor grad av åpenhet og mye god informasjon. Bruk de medier som er tilgjengelig til å få ut informasjon om prosjektet! La folk slippe til med ideer og drømmer! Vis oss hva dere tenker! Vis det gjerne gjennom formidling av samlingene!

LES OGSÅ: Museumsdirektør svarer: Vi er ikke «besatte av å bygge nytt og grønt»

Valgår eller ikke, jeg oppfordrer politiske partier og de politiske organ til å engasjere seg sterkere i denne saken. Det gjelder på lokalt, regionalt og på nasjonalt plan. Bidra allerede nå til at vi kan bygge et nytt museum for kunst og design i Trondheim. Vi må våge å snakke om penger også. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe