Kollektivtransport engasjerer leserne, også nå ruter endres. I dette innlegget ber kollektivbrukere om at deres bussrute beholdes.  Foto: Christine Schefte

Redd rute 43!

Siden 2012 har Trondheim kommune, fylkeskommunen og AtB arbeidet intenst for å forlenge Risvollan-bussen, nå rute 11, fra Blakli og opp til en ny endeholdeplass med hvilebod innerst i Steintrøvegen. Begrunnelsen for flyttingen er å gi et bedre busstilbud for beboerne på Steinan. Denne løsningen var i drift fra 2012 til 2014, men bare ytterst få benyttet tilbudet.

LES OGSÅ: AtB er en del av problemet på Charlottenlund

Planene om permanent etablering har siden skapt alvorlig konflikt med de berørte beboerne langs Steintrøvegen, som blir belastet med et tusentalls ukentlige busspasseringer tett på husveggene. Steintrøvegen er ei boliggate og en blindvei, og er uegnet til å ta unna et så stort antall busser. Krysningspunktet ved snuplassen er skolevei for et stort antall barn på Hoeggen og Åsvang, og snuplassen ligger kloss inntil tre lekeplasser.

LES OGSÅ: Disse linjene og bussavgangene bør du unngå

Problemet er at ingen har gitt en troverdig forklaring på hvorfor akkurat løsningen i Steintrøvegen er nødvendig. Det er slett ikke dokumentert at dette er «den beste samfunnsmessige løsningen», slik AtB og kommunen hevder. Derimot har den midlertidige løsningen som ble innført i 2019, rute 43, en pendellinje mellom Blakli og Voll vist seg å være både billigere i drift og langt mer attraktiv for beboerne i hele bydelen. Rute 43 er spesielt nyttig fordi den gir forbindelse mellom Risvollan og Moholt, og den har hele tre ganger så mange passasjerer som løsningen med buss fra Steintrøvegen hadde. Rute 43 gir kortere reisetid og omstigningsmuligheter på Voll til flybuss, metrobuss og andre linjer.

LES OGSÅ: Her er kommunens nye anbefalinger for Trondheim

AtB ønsker nå likevel å legge ned rute 43, og i stedet forlenge rute 11 opp til Steintrøvegen. AtB vil investere 6–9 millioner kroner for å få det til, og direkteforbindelsen mellom Risvollan og Moholt forsvinner. Dette vil ramme de reisende i hele bydelen, også de fra Steinan. AtBs passasjertellinger viser at bortimot 60 prosent av alle påstigende på rute 43 i retning Voll kommer på på Blakli, og 90 prosent av reisende fra Steinan reiser mot Voll for omstigning til andre ruter. Med moderate 39 avganger per dag er det faktisk denne løsningen de reisende behøver.

Premissene for kollektivutbyggingen i Trondheim er radikalt endret siden metrobussen kom på plass i 2019. Det trengs andre løsninger i dag enn i 2012. Rutestrukturrapporten 2019-2029, side 4 avsnitt 6, peker på at forutsetningen for metrobusskonseptet er en etablering av tverrlinjer som muliggjør reiser på tvers av bydeler, reduserer trafikken gjennom sentrum og underbygger en nettverkseffekt med kortere reisetid og flere reisemuligheter for passasjerene. Rute 43 er nettopp en slik tverrlinje. Den dekker beviselig det reelle behovet, men dette var ikke et tema da lagmannsretten behandlet saken i fjor. At reguleringsplanen for Steintrøvegen nå er rettslig gyldig, betyr ikke at det er smart og samfunnsmessig gunstig å legge endeholdeplassen for linje 11 dit.

Å kjøre alle bussene på rute 11 opp i Steintrøvegen vil forverre trafikksikkerheten til skolebarna og andre myke trafikanter i området dramatisk. En uavhengig rapport fra Sintef peker på den økte risikoen ved at barn ikke oppfatter trafikkbildet og farer på samme måte som voksne. Oppfattet bystyret i Trondheim denne problemstillingen i 2016, når barn så vidt nevnes i én setning i saksframlegget? De reisende, skattebetalerne og beboerne i Steintrøvegen fortjener svar på hvorfor AtB, kommunen og fylkeskommunen fremdeles tviholder på Steintrøvegen som alternativ.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe