Vi kan gjøre noe med tomgangskjøringen

Takk for variert og informativt Ungdommens klimatoppmøte på adressa.no. Jeg brenner for et tiltak, som jeg enda ikke har sett noen løfte frem, når en stiller spørsmålet: Hva kan du og jeg gjøre for å bidra til et bedre klima og miljø? Et svar til alle sjåfører: Ikke la motoren gå på tomgang! Og til alle oss andre: Si fra!

LES OGSÅ: Fem grep for en bærekraftig livsstil

Et forsikringsselskap har undersøkt fenomenet og funnet at 16 prosent klimagassutslipp av all bruk av bil skyldes biler som går på tomgang! I Forskrift for gående og kjørende, paragraf 16 står det ganske så klart: «Der må heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorgang som volder unødig utslipp av røyk eller gass».

LES OGSÅ: Lufta i Trondheim er rekordfrisk takket være pandemien

Oppfordring derfor til alle som vil ta vare på frisk luft: Ta mot til deg – med et smil – og ta kontakt den som sitter i bilen og fortell dette. Jeg spurte faktisk allerede for to år siden politiet om det er greit å involvere seg på denne måten og fikk til svar: «Kjempefint om du vil hjelpe oss!». Og det har jeg gjort og ikke fått verken slag eller spark, men faktisk oftest forståelse. Har jeg fått ubehagelige ord eller gassen i bånn, er det lov å håpe på at en i alle fall har sådd et aldri så lite frø.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe