Ta vare på det vi har, og plant flere trær i byen vår

Trær vil på varme sommerdager skape skygge, og ved større nedbørsmengder vil det ta opp mye vann, og gi skjønnhet for øye og sinn når det en dag står i sin fulle prakt. Hva ville byen ha vært uten trær.

Trær skaper koblinger til savnet etter naturen, bryter opp og skaper harmoni og er med å binde de grønne korridorene sammen. I Trondheim har vi en variert fauna av småskog i urbane områder, et variert innhold av trær som er bindeleddet i de grønne korridorene. Se på Ladestien, og hvordan den blir brukt i dag. Vi må heller ikke glemme de skjulte skattene i privat regi.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!


Ivar Henry Larsen, vara i Trondheim bystyre for MDG 

Vi har et ansvar for å bevare, bevisstgjøre betydningen av trær, spesielt med en by med fortettingsplaner. Hvordan utvikle Trondheims mangfoldige urbane trær og skogsområder? Vi har viktige grønne infrastrukturer som skaper sunne nabolag, støtter habitat og biologisk mangfold, fremmer ren luft og vann. Det vil skape flere muligheter for rekreasjon og utfoldelse, forebygge livsstilssykdommer, stimulere til velstand og forbedre kvaliteten av livet for alle.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Trær taper ofte i kampen om areal. Hvordan kan aktørene innen bygg og anlegg, arkitektene, sammen med kommunen og byggesakskontoret utvikle en felles plattform? Den digitale revolusjonen kan vi ta i bruk her også, ved merking, kartlegging, koordinater, i en felles app, og med samhandling mellom aktørene.

Innfør en felles anerkjent verdsettingsmodell som vil respektere treets verdi. Flere land i Skandinavia anvender i dag VAT19, en faglig kartlegging av parametre, som kommer fram til en markedsførende pengeverdi. En modell kommunen kan være eier av og utvikle, som private aktører må forholde seg til. Dette vil også gi et grunnlag for en ensartet rettspraksis for verdisetting av trær.

Forandringer i værsystemene, økt nedbør og lokal erosjon vil ha noen konfliktområder. Med ønske om økt tilgjengelighet og universell utforming av turstiene, vil det bli behov for en varsomhetsguide. Fokuset er å begrense skader på jord og rotsystemer.

Motstandsdyktighet for framtida. Hvordan vil fremmede arter, pest, påvirke skogens helse? Har vi en frøbank, som tar vare på lokal genetiske data fra lokale trær, hvor vi også kan unngå en monokultur. Hva med vinteren? Synliggjør hvilke påvirkninger og skader salting og vintervedlikehold påvirker trær i byen vår.

Har vi nok kunnskap? Mangler vi verktøy for overvåkning av skogen vår? Har kommunen en samhandlinglingsplan for bevaring av trær? Hvordan knytte til seg fagkunnskap i samarbeidet med arborist foreningen, (Norsk trepleieforum) og kunnskapsformidlere i universitetsmiljøene?

Har vi en plan? Mange utbyggere ønsker å sette spaden i jorda.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!