Det pågår en politisk debatt om abortnemdenes fremtid, og det er uklart hvor de politiske partiene vil lande. - Abortnemnda har en makt over kvinner som ikke hører hjemme i helsevesenet. Bruk heller ressurser på rådgivning, skriver debattanten.   Foto: Ørn E. Borgen

Abortnemdenes makt: Traumatiserende og ubrukelig 

I dagens abortdebatt velger jeg å dele min opplevelse og følelsene knyttet til den. For å skape en ærlig debatt, må vi som har opplevd senabort bli hørt, ellers er jeg redd vi bare forsterker den skammen mange har blitt påført. Retten til selvbestemmelse over egen kropp og eget liv er det viktigste vi har. Å bli fratatt denne makten i møte med en abortnemnd, føles som et overgrep og maktmisbruk. At to ukjente personer skal avgjøre fremtiden din og har denne makten over kroppen din, virker helt fjernt.

Det er som regel medisinske og tungtveiende grunner som ligger bak en senabort. For min del var det i alle fall det. Valget i seg var enkel å ta, men det var samtidig vanskelig og vondt. Mitt møte med abortnemnda var helt grusomt. I dag, 13 år senere, har jeg ennå ikke klart å godta min opplevelse. I sjokktilstanden jeg var i, var det ikke mulig for meg å oppfatte det nemnda utsatte meg for.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Jeg måtte begrunne min avgjørelse, foran abortnemnda, uten et eneste ord fra min samboer. Mens tårene trillet, prøvde jeg å forklare hvorfor jeg ikke ville gå videre med svangerskapet. Søknaden ble innvilget. Til min store forskrekkelse var det samme person som skulle sette i gang fødselen et par dager senere. Det siste spørsmålet jeg ble stilt, før jeg fikk to stikkpiller oppi vaginaen min, var: «Du angrer ikke?» Nei, jeg gjorde ikke det. Da vår datter ble født og tok sine første og siste åndedrag, liggende i mine hender, angret jeg ikke. Jeg angrer heller ikke i dag. Det eneste jeg angrer på, er at jeg lot den personen, som holdt slik makt over livet mitt, være den som utførte aborten. Selvbestemmelse over sitt eget liv og kropp er noe grunnleggende vi lærer våre barn fra tidlig av. Vi vil at våre døtre skal vokse opp til å bli selvstendige kvinner, som skal klare å ta egne avgjørelser. Hvordan forklare sin 10 år gamle datter konseptet «abortnemnd»?

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Det er også problematisk at kjæreste, samboer eller mann blir fratatt sin stemme. Man stifter familie sammen og skal som regel oppdra sine barn sammen. Jeg satt der, bokstavelig talt, i et «forhørsrom». Min samboer satt ved siden av. Da han prøvde å hjelpe meg med forklaringen, fikk vi beskjed om at dette skulle være mors avgjørelse. Men til syvende og sist var det jo nemnda sin avgjørelse. Verken min eller min hans.

Avgjørelsen min var basert på medisinsk grunnlag, etter god informasjon fra fagpersoner og leger. Det var ikke bruk for abortnemnda. De var verken støttende, rådgivende eller opplysende. De gjorde mer skade enn nytte. Det faktum at to ukjente personer skulle avgjøre min skjebne, føltes ekstremt urettferdig. Hele prosessen var et mareritt. Ingen kvinner og familier i sorg burde måtte oppleve dette.

Det jeg satt igjen med, var dyp sorg og en ekstrem tomhet som ikke kan beskrives. Dette er følelser man må leve med, sorg og smerte er en del av livet. Men avmakten som abortnemnda påførte meg, føles sår og bittert. I det minste skulle en annen person ha gitt meg de stikkpillene. Den følelsen av skam jeg satt igjen med og fortsatt har, kunne vært unngått. Følelsen ble også forsterket rett før vi forlot sykehuset, da jeg ufrivillig fikk en resept for hormonspiral. Moralen var tydeligvis at jeg måtte bruke prevensjon.

Når man oppsøker helsepersonell, skal man bli møtt med respekt og forståelse. De skal gi hjelp og støtte. Abortnemnda har en makt over kvinner som ikke hører hjemme i helsevesenet. Bruk heller ressurser på rådgivning, sosionomer, støtte til kvinnene og familiene. Nemndene er bortkastet tid og penger. Og mest av alt: Traumatiserende og ubrukelig.

Red.anm.: Debattinnlegget er skrevet i forståelse med, og med støtte fra, ektemannen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!